166. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 166. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ 
2. Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ kantonima, V.broj: 489/2020, od 3.4.2020. godine 
b) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ gradovima i općinama, V.broj: 490/2020, od 3.4.2020. godine 
3. Prijedlog zaključka 
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE