165. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 165. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite 
2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije  
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE