218. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.04.2020.
Dnevni red
Dnevni red 218. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 217. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.4.2020. godine, Zapisnika 166. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.4.2020. godine, telefonskim putem, Zapisnika 167. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 6.4.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 168. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.4.2020. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva Unis „Ginex“ d.d. Goražde
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje
5. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2020. godinu
6. Prijedlog odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena
7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (utvrđivanje marži u trgovini -kalkulativne cijene -za naftne derivate)
9. Informacija o daljem postupanju vezano za mjere neposredne kontrole cijena naftnih derivata, s Prijedlogom zaključka
10. Informacija o aktivnostima koje Federalni štab civilne zaštite poduzima u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica uticaja globalne pandemije koronavirusa (COVID-19) u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 23.3. do 3.4.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
11. Prijedlog odgovora na prijedlog Zufera Derviševića, glavnog inspektora Finansijske policije za određivanje privremene mjere i mjere osiguranja, u predmetu Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 836798 20 Mo
12. Prijedlog odgovora o zahtjevu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona (Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-6/18)
13. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 472/2020 od 26.3.2020. godine (podržavanje Inicijative da se kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke osiguraju sredstva za finansiranje hitne podrške kao odgovor na COVID-19 u BiH)
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE