217. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.04.2020.
Dnevni red

Dnevni red 217. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu

 

1. Usvajanje Zapisnika 162. hitne - Telefonske sjednice u stalnom zasjedanju održane 20.3.2020. godine, 23.3.2020. godine, 24.3.2020. godine, 25.3.2020. godine, telefonskim putem, Zapisnika 216. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.3.2020. godine, Zapisnika 163. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.3.2020. godine, telefonskim putem, Zapisnika 164. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.4.2020. godine, telefonskim putem i Zapisnika 165. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 2.4.2020. godine, telefonskim putem

2. Nacrt zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Zaključak Federalnog štaba civilne zaštite

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar

8. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ kantonima

b) Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE“ gradovima i općinama

9. Prijedlog zaključka (u vezi sa izradom rebalansa Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu)

10. Prijedlog zaključka (u vezi sa obustavom raspisivanja javnih konkursa i oglasa za imenovanje članova organa upravljanja i nadzora u privrednim društvima s večinskim učešćem državnog kapitala, institucija, fondacija, zavoda, agencija i svih drugih pravnih lica čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH)

 

Srijeda,
27. januar 2021.
VIŠE