163. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.03.2020.
Dnevni red
Dnevni red 163. hitne sjednice Vlade FBiH

1. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje Centra za obuku policijskih kadrova „Mahir Begić“ Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo  
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
 
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE