216. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.03.2020.
Dnevni red


Dnevni red 216. sjednice Vlade Federacije BiH održane danas u Sarajevu
 
 1. Usvajanje Zapisnika 215. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.3.2020. godine
 2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva PRETIS d.d. Vogošća  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PRETIS d.d. Vogošća 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PRETIS d.d. Vogošća 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva PRETIS d.d. Vogošća 
 1. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o dvanaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
b) Prijedlog odluke o gotovniskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
c) Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inostranstvu
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 4. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod Svjetske banke za finansiranje-hitne podrške kao odgovor na COVID-19 u Bosni Hercegovini s Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o stepenu primjene Uredbe o uslovima koje preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/98 i 5/99), s Prijedlogom zaključka
 6. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-februar 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 7. Informacija u vezi umanjenja zakupnine za korištenje poslovnih prostora kojima upravlja Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o nepohodnom usklađivanju naziva institucija na engleskom jeziku, odnosno federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave s Priručnikom za prevođenje pravnih propisa u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka
 9. Prijedlog zaključka u vezi sa načinom rada u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)
Srijeda,
27. januar 2021.
VIŠE