159. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 24.02.2020.
Dnevni red
Dnevni red 159. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog za imenovanje vršilaca dužnost i članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala   
2. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE