158. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 18.02.2020.
Dnevni red
 
Dnevni red 158. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
 
 
 
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE