157. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 13.02.2020.
Dnevni red
Dnevni red 157. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate - hitni postupak, koji je podnio Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE