156. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 13.02.2020.
Dnevni red
Dnevni red 156. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, koje je podnio Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE