154. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.01.2020.
Dnevni red
Dnevni red 154. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate, koje su podnijeli: 
a) Elvir Karajbić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Miomirka Melank, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE