205. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.01.2020.
Dnevni red
Dnevni red 205. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 204. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.12.2019. godine, Zapisnika 151. hitne sjednice Vlade, održane telefonskim putem 27.12.2019. godine, Zapisnika 152. hitne sjednice Vlade, održane telefonskim putem 30.12.2019. godine i Zapisnika 153. hitne sjednice Vlade, održane telefonskim putem 6.1.2020. godine
2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koju je Zaključkom podnijela Skupština Unsko-sanskog kantona
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg su po skraćenom postupku predložili Salko Bukvarević i Salko Zildžić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. za razrješenje vršioca dužnosti generalnog direktora preduzeća
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. za imenovanje vršioca dužnosti generalnog direktora preduzeća
7. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2018. godina“
b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2018. godina“
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 18, Općini Centar Sarajevo
10. Prijedlog odluke o vraćanju u posjed zemljišta u kasarni „Šemso Baručija“ i dodjeli objekata na korištenje Općini Novo Sarajevo
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (1000 KM)
12. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (2000 KM)
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
14. Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa
15. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjetodavnog vijeća za okoliš
16. Informacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja broj: 01-3231/19 od 13.11.2019. godine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo
17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.9.2019. - 30.11.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - novembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - decembar 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o prodaji službenih putničkih motornih vozila Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
22. Obavijest Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 1050/2019, od 19.9.2019. godine (nekretnine Zavoda za platni promet Federacije BiH u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije BiH, objekat u ulici Maršala Tita broj 62), s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o stanju stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o održanom 4. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, 19. i 20. novembra 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1141/2019 od 10.10.2019. godine (inspekcijski nadzor u Veterinarskoj komori Federacije BiH), s Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2020.-2023. godinu
27. Plan rada i razvoja Javne ustanove Federalna novinska agencija za period 1.1.2020. - 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Godišnji plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o prelasku Federalnog zavoda za PIO/MIO na poslovanje preko Jedinstvenog računa trezora, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o nemogućnosti izdavanja okolinske dozvole privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić
33. Informacija o ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice - status implementacije u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlogom prioritetnih ciljeva, s Prijedlogom zaključka
34. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu Aluminij
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE