151. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.12.2019.
Dnevni red

Dnevni red 151. hitne sjednice Vlade FBiH 
 
1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Općina Olovo)  
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Općina Žepče) 
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta 
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike  
6. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu s razdjela 1403 - Federalna uprava policije na razdjele: 1003 - Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2601 - Vrhovni sud Federacije BiH, 2602 - Sudska policija Federacije BiH, 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod, 6101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije 
8. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža“ 
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti  
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja 
11. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1202/2019 od 17.10.2019. godine  
12. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1206/2019 od 17.10.2019. godine  
 
13. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1201/2019 od 17.10.2019. godine  
14. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1205/2019 od 17.10.2019. godine  
15. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1200/2019 od 17.10.2019. godine  
16. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1207/2019 od 17.10.2019. godine  
17. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1203/2019 od 17.10.2019. godine  
18. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1199/2019 od 17.10.2019. godine  
19. Prijedlog odgovora na tužbu tužitelja „Alpen Mit“ d.o.o. Široki Brijeg, radi poništenja Rješenja V. broj: 1204/2019 od 17.10.2019. godine  
20. Prijedlog odgovora na tužbu u tužitelja Hadrović Senije, radi poništenja Rješenja V. broj: 1257/2019 od 31.10.2019. godine 
21. Izvještaj Tima za pregovore Bosne i Hercegovine/Federacije Bosne i Hercegovine u postupku medijacije u predmetu ECS-10/18 sa Sekretarijatom Energetske zajednice, s Prijedlogom zaključka 
22. Prijedlog akta koji je potrebno uputiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za usvajanje Dokumenta: „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019.-2022.“ 
23. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ispred državnog kapitala 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BIH d.d.-Sarajevo, ispred državnog kapitala
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE