150. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 19.12.2019.
Dnevni red
Dnevni red 150. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji je podnio Edim Fejzić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
a) Amandman I 
b) Amandman II 
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koje je podnijela Segmedina Srna Bajramović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
a) Amandman I 
b) Amandman II 
c) Amandman III 
d) Amandman IV 
e) Amandman V 
3. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE