148. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.12.2019.
Dnevni red
Dnevni red 148. hitne sjednice Vlade FBiH
1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju privremenog člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine-Pazarić 
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE