147. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 29.11.2019.
Dnevni red
Dnevni red 147. hitne telefonske sjednice Vlade Federacije BiH
 
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ-HB“ d.d. Mostar
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE