201. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.11.2019.
Dnevni red
 
Dnevni red 201. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 200. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.11.2019. godine
2. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o doprinosima
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu Kismet d.o.o. Doboj Istok u iznosu od 450.273 KM
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu Privrednom društvu Tvornica transportnih uređaja Energetik d.o.o. Tuzla, u iznosu od 500.000 KM
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije javnim preduzećima-za uvezivanje radnog staža“
10. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine (Đešević Miralem, doktor medicine-specijalista interne medicine)
11. Informacija o postupcima utvrđenja diskriminacije sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja o imenovanju interresorne i intersektorske Komisije
12. Informacija o izradi Federalne strategije zaštite okoliša za period 2020.-2030. godina, s Prijedlogom zaključka
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
14. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu s razdjela 1403- Federalna uprava policije na razdjele 1002 - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, 1101 - Ured Predsjednika Federacije BiH, 1102 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1103 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1204 - Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, 1205 - Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1502 - Kazneno popravni zavodi, 1604 - Finansijska policija, 2001 - Federalno ministarstvo zdravstva, 2301 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2401- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2501 - Ustavni sud, 2601 - Vrhovni sud FBiH, 2602 - Sudska policija, 2901 - Federalno pravobranilaštvo, 3301 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 3401 - Federalni zavod za statistiku, 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod, 3601 - Arhiv FBiH, 3701 -Federalni zavod za programiranje razvoja, 4601 - Federalna uprava za civilnu zaštitu, 5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5601 - Agencija za državnu službu, 6101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „Zrak„ d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva “Aluminij” d.d. Mostar
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „Binas„ d.d. Bugojno
d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE„ d.d. Novi Travnik
e) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva Konfekcija „ Borac„ d.d. Travnik
f) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva „Tehnički remontni zavod Hadžići„ d.d. Hadžići
18. Prijedlog odluke o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
19. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o trenutnom stanju poslovanja JP Deponija d.o.o. Mostar, s Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Komisije za provođenje procedure i utvrđivanje prijedloga za izbor i imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Nedjelja,
12. juli 2020.
VIŠE