58. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.06.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 57. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

2.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu sa obrazloženjem;

3.Prednacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu;

4.Prijedlog uredbe o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima;

5.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine o reprogramiranju duga Općini Goražde;

6.Prijedlog odluke o prihvatanju Sporazuma o prestanku rada, preuzimanju arhive, opreme i zaposlenih Agencije za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku;

7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu BHŽJK za period 1.1. – 31.12.2007. godine;

8.Prijedlog odluke o utrošku sredstava tekućeg granta „Transfer za JP „Aerodrom Tuzla“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;

9.Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2007. godine sa mišljenjem Federalnog ministarstva finansija;

10.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;

11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

12.Strategija za obuku i usavršavanje državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine 2008. – 2010. godina;

13.Prijedlog mjera za rješavanje pitanja maloljetničkog prijestupništva i utemeljenju odgojno-popravnog zavoda "Dabar" Sanski Most kao odjeljenja Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću;

14.Izvještaj o pojačanom inspekcijskom nadzoru kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine;

15.a) Godišnji izvještaj o radu Ureda za koordinaciju projekata – PCU za 2007. godinu;

15.b) Izvještaj o radu PIU šumarstva i pojoprivrede za 2007. godinu sa Prijedlogom zaključaka;

16. a) Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;

16. b) Izvještaj o aktivnostima i teškoćama na koje u svom radu nailazi Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;

17.Proces ratifikacije Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima sa Prijedlogom zaključka;

18.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj/april-travanj 2008. godine;

19.Informacija o realiziranim transferima za poljoprivredu u 2007. godini sa Prijedlogom zaključka;

20.Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. godini i planovi gospodarenja šumama za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključaka;

21.Prijedlog za imenovanje radnog tijela za izradu Informacije o mogućnosti i opravdanosti uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine;

22.Prednacrt zakona o navčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

23.Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2007. godini – Zeleni izvještaj;

24.Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. godini sa Prijedlogom mjera.

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE