145. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.11.2019.
Dnevni red
Dnevni red 145. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog odluke o izmjeni Oduke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine 
2. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne Ljubače Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne Blažuj Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine 
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE