144. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.10.2019.
Dnevni red
Dnevni red 144. hitne sjednice Vlade FBiH
 
1. Prijedlog izjašnjenja na amandmane koje je podnio Klub koalicije DF-GS, u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na: 
a) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog zakona o izmjenama i Zakona o zemljišnim knjigama  
d) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima 
e) Prijedlog zakona o izmjeni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine 
f) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima 
2. Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, koje je podnijela Dženana Hodžić, poslanik u Predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine 
3. Amandmani koje je podnio Klub zastupnika/ca Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na: 
a) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine  
b) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine  
c) Prijedlog zakona o izmjenama i Zakona o zemljišnim knjigama  
d) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima  
e) Prijedlog zakona o izmjeni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine  
f) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima  
4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima koje je podnio Klub zastupnika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine: 
a) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima 
d) Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama 
e) Prijedlog zakona o izmjeni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, koji je podnio Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE