195. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.10.2019.
Dnevni red
Dnevni red 195. sjednice Vlade FBiH koja se održava u Sarajevu
 1. Usvajanje Zapisnika 194. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.10.2019. godine
 2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o porezu na dohodak koje su podnijeli:
  1. Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Irfan Čengić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Lana Prlić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Mujo Hasić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Jasmina Zubić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji koje su podnijeli:
  1. Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Mujo Hasić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Jasmina Zubić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o doprinosima koje su podnijeli:
  1. Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Ivan Boban, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Elvir Karajbić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  4. Irfan Čengić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Jasmina Zubić, poslanik u u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o zabrani govora mržnje u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Damir Marjanović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
      - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
      - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
      - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići
 1. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2020. godinu
 2. Prijedlozi odluka:
  1. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Gradskom klubu vodenih sportova Sarajevo
  2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Klub borilačkih sportova “ORKKA” Lukavac
  3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stonoteniski klub “Vogošća”
  4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ Sarajevo (ekipno državni prvaci)
  5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ Sarajevo (Sportisti Davidu Marušiću)
  6. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Klub brdskog biciklizma “Puls” Sarajevo (Prvo mjesto u ekipnoj ženskoj konkurenciji)
  7. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Klub brdskog biciklizma “Puls” Sarajevo (Prvakinji Lejli Tanović)
  8. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „SPIN 2012“ (Prvakinje Premijer lige BiH)
  9. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „SPIN 2012“ (Sportistkinja Emina Hadžiahmetović)
  10. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stolnoteniski klub “HT ERONET” Mostar
  11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Fudbalski klub “Sarajevo” Sarajevo
  12. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo
  13. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu “Grude” Grude
  14. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom košarkaškom klubu “Široki” Široki Brijeg
  15. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine Sarajevo
  16. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom klubu “Zenica” Zenica (Državni prvaci na pojedinačnom prvenstvu BiH)
  17. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub „Sarajevo“ (Prvo mjesto ekipno-ženska konkurencija)
  18. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub „Sarajevo“ (Prvo mjesto ekipno-muška konkurencija)
  19. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Rukometnom klubu “Izviđač” Ljubuški
  20. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Univerzitetski sportski judo klub „Nippon“
  21. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Sarajevo (Prvaci Bosne i Hercegovine)
  22. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Sarajevo (Drugo mjesto na Evropskom prvenstvu)
  23. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine
  24. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub “Sarajevo” Sarajevo
  25. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom klubu “Zenica” Zenica
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, zemljišnih parcela k.č. 1271 i k.č. 1270/1 u Mostaru sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Kantona Sarajevo za smještaj "Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine"
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 7. Prijedlozi rješenja kojim se ukidaju izvršna rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojima su klijentu „ALPEN MIT“ d.o.o. iz Budžeta Federalnog ministarstva za 2014. godinu za sufinansiranje proizvodnje orjentisane izvozu animalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s teritorije Federacije BiH, odobrena novčana sredstava:
  1. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-507/14 od 05.12.2014. godine
  2. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-510/14 od 04.12.2014. godine
  3. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-506/14 od 05.12.2014. godine
  4. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-509/14 od 04.12.2014. godine
  5. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-505/14 od 05.12.2014. godine
  6. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-1167/14 od 31.12.2014. godine
  7. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-1166/14 od 31.12.2014. godine
  8. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-1165/14 od 31.12.2014. godine
  9. Prijedlog rješenja kojim se ukida izvršno rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-05-24/12-1164/14 od 31.12.2014. godine
 8. Izvještaj o zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine-Pazarić, s Prijedlogom zaključka
 9. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 01.07.2019-30.09.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 10. Informacija povodom prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, u predmetu Općinskog suda u Travniku br. 51 0 St 160556 19 St, s Prijedlogom zaključka
 11. Informacija o stanju u oblasti zdravlja poljoprivrednog bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka
 12. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za III. kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
 13. Inicijativa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za prenošenje poslova inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem Zakona o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama i drugih federalnih propisa i akata u humanitarnim organizacijama koje obavljaju humanitarnu djelatnost na područja dva ili više kantona, s Prijedlogom zaključka
 14. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine u području Nacionalnog parka "Una" Bihać (ponuđač Hava Sulik)
 15. Informacija u vezi sa popisom nekretnina koja se odnose na federalna ministarstva, a naročito diobeni bilans Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao i nekretnina koje se odnose na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa podacima o vlasništvu i statusu nekretnina te faktičkim stanjem istih i njihovim trenutnim korisnicima, s Prijedlogom zaključka (Realizacija Zaključka V.broj: 1099/2019)
 16. Informacija o provođenju aktivnosti za prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica i ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, s Prijedlogom zaključka
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog sporazuma o nastavku primjene Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Subota,
06. juni 2020.
VIŠE