193. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.10.2019.
Dnevni red
Dnevni red 193. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 192. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.9.2019. godine
2. Prednacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o studentskom radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku, predložila Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog uredbe o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
10. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije „Klade“ Općini Donji Vakuf
11. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje skladišta pogonskog goriva „Pasci“ Gradu Živinice
12. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju prodaje 2 (dva) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-31-2-2427/18 od 4.1.2019. godine
b) Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina eksproprisanih Rješenjem o eksproprijaciji Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-31-2-2408/18 od 12.4.2019. godine
c) Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravnosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za nekrenine eksproprisane Rješenjem o eksproprijaciji Službe za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, broj: 02/04-31-8148/18 M.V. od 6.2.2019. godine
d) Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravnosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica, broj: 05-33-468-1/18 od 7.2.2019. godine
14. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za I. i II. kvartal 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.6.2019. - 31.8.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o analizi dehidriranog mulja sa postrojenja otpadnih voda u Mostaru, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija o kreditu KfW, Frankfurt na Majni (KfW) za finansiranje Projekta zamjene sistema upravljanja i turbinske regulacije CHE Čapljina, sa Inicijativom za kreditno zaduženje i Prijedlogom zaključka
18. Informacija o realizaciji tačke 4. Zaključka V. broj: 908/2019 od 31.7.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o realizaciji Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine u području Nacionalnog parka „Una“ Bihać (ponuđač Blažević Vahid)
21. Informacija Finansijske policije o nedostatku sredstava u budžetu Finansijske policije za realizaciju vanrednog zahtjeva Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar za nadzor nad poslovanjem pravne osobe Aluminij d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-august 2019. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o aktivnostima provođenja reforme javne uprave i uspostavi koordinacione strukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o primopredaji stana u ulici Muhameda ef. Pandže broj 373/2, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizovanim aktivnostima za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u Rudnicima mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, s Prijedlogom zaključka
27. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (adaptacija zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru)
28. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine(za postupak prestanka rada Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine)
29. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
30. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu na ime nagrade Amelu Tuki, za osvojenu srebrnu medalju na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi
31. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o ugroženom sigurnosnom stanju u Privrednom društvu PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, s Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE