141. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.09.2019.
Saopćenje o radu
Održana 141. hitna sjednica Vlade FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo opunomoćila Gorana Buhača.

Na Skupštini, zakazanoj za 4.9.2019. godine, planirano je donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ovog javnog preduzeća, uključujući izvještaj o realizaciji prošlogodišnjeg plana poslovanja,  finansijski izvještaj, zatim izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja, te izvještaje o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju JP  Ceste FBiH  d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE