140. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.07.2019.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - hitni postupak, koje je u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnio Aner Žuljević, delegat (13 amandmana) 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE