139. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.07.2019.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog rebalansa Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, koje su podnijeli: 
1.1. Sanela Klarić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ( I amandman) /akt broj: 57/19/ 
1.2. Sanela Klarić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ( I amandman) /akt broj: 61/19/ 
1.3. Sanela Klarić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ( I amandman) /akt broj: 60/19/ 
1.4. Sanela Klarić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ( I amandman) /akt broj: 58/19/ 
1.5. Sanela Klarić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ( I amandman) /akt broj: 62/19/ 
1.6. Sanela Klarić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ( I amandman) /akt broj: 59/19/ 
1.7. Nasiha Pozder, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ( I amandman) 
1.8. Amela Kuskunović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ( I amandman) 
1.9. Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (I amandman) 
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica koje su u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnijeli: 
- Irfan Čengić, poslanik u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
- Klub poslanika PDA (V amandmana) 
- Klub poslanika PDA (II amandmana) 
- Klub poslanika SDP BiH (II amandmana) 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE