55. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.05.2008.
Dnevni red

55. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održana 14.5.2008. u Mostaru.

Dnevni red:
 
1.Verifikacija Zapisnika 54. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Nacrt zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine;
3.Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o načinu utvrđivanju i realiziranja unutarnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti;
4.Prijedlog uredbe o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanove iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima;
5.Očitovanje na Analizu o provođenju Odluke o izmjenama i dopunama Ustava Federacije BiH koju je donio Visoki predstavnik Volfgang Petrič 19.04.2002. godine sa Prijedlogom zaključaka;
6.Nacrt Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine zastupane od strane Ministarstva finansija i trezora i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – Beč za Projekat modernizacije Univerziteta u Zenici;
7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – Beč za Projekat modernizacije Univerziteta u Zenici;
8.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za Projekat modernizacije Univerziteta u Zenici;
9.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
10.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Transfer za organizacije civilnih invalida“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
11.Prijedlog odluke o utrošku sredstava transfera „Ekonomsko-socijalno vijeće“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
12.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Transfer za odvikavanje od ovisnosti“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
13.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za knjiženje opreme nabavljene za potrebe implementacije „Programa poticajnih mjera za zapošljavanje u poljoprivredi“;
14.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine ispred Federacije Bosne i Hercegovine;
15.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu finansiranja poslova koje će Agencija za pružanje finansijskih, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar obavljati za potrebe korisnika;
16.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ po Dodatnom kreditu 3672-1 BOS, za I i II kvartal 2008. godine;
17.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom“ prema Sporazumu o Razvojnom Kreditu broj: 3627 BOS, za I i II kvartal 2008. godine;
18.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo o imenovanju direktora Uprave d.d. „Sarajevoputevi“ Sarajevo;
19.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava „Provedba zakona zaštite nasilja nad članovima obitelji“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
20.Nacrt Aneksa 4. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar;
21.Uvođenje fiskalnih kasa;
22.Komunikacijska mreža Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine;
23.Mišljenje Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta na Plan aktivnosti iz Evropskog partnerstva u Sektoru MSP – a;
24.Prijedlog mišljenja na Memorandum o razumijevanju između Vlade Islamske Republike Iran i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji iz oblasti turizma;
25.Informacija o statusu Hotela „MARŠAL“ Bjelašnica sa prijedlogom zaključaka;
26.Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja;
27.Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje;
28.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku – davanje saglasnosti;
29.Sporazum o organizovanju Crans Montana Foruma u Bosni i Hercegovine – davanje saglasnosti.
           
 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE