134. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 11.04.2019.
Dnevni red
1. Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 246/2019 od 5.4.2019. godine 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo 
3. Informacija o potrebi iniciranja pravnih radnji pred Međunarodnim arbitražnim sudom, a vezano za Tužbu konzorcija INA MOL protiv Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
4. Informacija o tužbi tužitelja Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo i drugi (ukupno sedam tužitelja) protiv tužene Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka  
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE