131. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.03.2019.
Dnevni red
Dnevni red 131. hitne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
  
1. Informacija o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
2. Informacija o radu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
3. Informacija o Planu rada Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju za 2019. godinu, i zaprimljenim informacijama o objektivnim prijetnjama koje mogu uticati na rad Operatora za OIEiEK, s Prijedlogom zaključka
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE