129. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.01.2019.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
a) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar  
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE