127. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.12.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići 
4. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika 
5. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 48 radnika PD „Krivaja - Mobel“ d.o.o. u stečaju Zavidovići, koji su stekli uslove za odlazak u penziju 
6. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Zahtjev za izdavanje saglasnosti za dopunu djelatnosti i proširenje proizvodnog programa proizvodnja - bespilotnih letjelica iz grupe ML10. s liste proizvoda NVO u Privrednom društvu UNIS GINEX d.d. Goražde, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za dopunu djelatnosti i proširenje proizvodnog programa 
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE