167. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.12.2018.
Saopćenje o radu


167. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
ODABRAN STRUČNI KONSULTANT ZA IZRADU TENDERA ZA DODJELU
KONCESIJE NA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA U FBiH
 
Federalna vlada donijela je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravne osobe kao stručnog konsultanta koji će joj pružiti konsultantske usluge u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH.
 
Prihvaćena je preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke ovih usluga za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH ponuđaču IHS Global Ltd, London za ponuđenu cijenu 1.275.643,80 KM bez PDV-a.
 
Data je saglasnost federalnom ministru energije, rudarstva i industrije da potpiše ugovor sa odabranim konsultantom, a ugovor će biti dostavljen na potpis izabranom ponuđaču IHS Global Ltd, London po proteku roka od 10 dana od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.
 
Odluka će biti objavljena na web-stranici www.fmeri.gov.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, prema članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH".
 
JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU DIONICE AUTOCESTE TARČIN - KONJIC
 
Federalna vlada utvrdila je da je izgradnja dionice autoceste Tarčin - Konjic na Koridoru Vc u dužini od 20,2 kilometra od javnog interesa za Federaciju BiH i da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, koje je zaduženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.
 
Sredstva za realizaciju ove odluke osigurat će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, u skladu sa Planom poslovanja za 2018. godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za period 2018. - 2020. godina.
 
IZMIJENJENA ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA OD GSM LICENCE ZA CESTE
 
Federalna vlada izmijenila je Program investiranja kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (sredstva od GSM licence) utvrđenog izmjenom i dopunom Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
 
Za nastavak projekta Modernizacija ceste R405 u općini Sanski most, 2. faza odobreno je 150.000 KM, za sanaciju cesta u općini Čapljina 150.000 KM i za sanaciju i rekonstrukciju cesta u općinama Gradačac i Grude po 100.000 KM.
 
POVEĆANI IZNOSI ZA LIJEČENJE BRANILACA,
SUFINANSIRANJE TROŠKOVA DŽENAZA I SAHRANA I REVIZIJU
 
Federalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer pojedincima - za pomoć u liječenju boraca-branitelja", utvrđenu Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Odlukom je iznos za liječenje pripadnika boračke populacije sa 1.500.000 KM, povećan na 2.000.000 KM.
 
Izmijenjena je i Odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija" i iznos za ove namjene s 400.000 KM povećan na 650.000 KM.
 
Iz tekuće rezerve Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdvojeno je 450.000, za finansiranje troškova provođenja druge faze revizije iz oblasti boračko-invalidske zaštite, za troškove Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
 
OVLAŠTENJE PREMIJERU ZA POTPIS ANEXA UGOVORA
O KUPOVINI ZGRADE „ENERGOINVESTA“
 
Federalna vlada danas je premijeru Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost za potpisivanje Anexa Ugovora o kupoprodaji zgrade "Energoinvesta“ za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu.
 
Na 166. sjednici Vlade FBiH odobreno je  izdvajanje 8.950.000 KM iz tekuće rezerve za 2018. godinu, za plaćanje drugog dijela kupoprodajne cijene Ugovora o kupoprodaji zgrade "Energoinvesta“. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
ZA NAGRADE SPORTISTIMA I TRENERIMA DODATNIH 299.500 KM
 
Na današnjoj sjednici Federalna vlada prihvatila je inicijativu za izdvajanje dodatnih sredstva za nagrade sportistima, klubovima i trenerima za ostvarene vrhunske sportske rezultate u 2018. godini u ukupnom iznosu od 299.500 KM.
 
Inače, ovo je drugi put da Vlada FBiH u 2018. godini nagrađuje sportiste i sportske klubove u skladu sa Uredbom i važećim kriterijima za ostvarene vrhunske spotske rezultate na takmičenjima.
 
Tako je na 153. sjednici, održanoj u augustu 2018. godine za ove namjene izdvojeno 270.000 KM, a danas odlučeno za 299.500 KM. Ukupno, po ovom osnovu, za vrhunske sportske rezultate je izdvojeno 569.500 KM.
 
 Atletskom savezu Bosne i Hercegovine i Mesudu Pezeru za ostvaren državni rekord u disciplini bacanje kugle na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Velikoj Britaniji u iznosu od 3.000 KM i njegovom treneru 1.500 KM. Sredstva će biti izdvojena iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije za 2018. godinu.
 
Streljačkom klubu Sarajevo za osvojeno Prvenstvo BiH u seniorskoj konkurenciji u streljaštvu bit će dodijeljeno 7.000 KM. 
 
Rukometnom klubu Izviđač iz Ljubuškog i Futsal klubu Mostar SG bit će dodijeljeno po 15.000 KM. Stonoteniskom klubu Mladost iz Zenice za osvojeni naslov državnog prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji seniora pojedinačno Edinu Konjiću pripada 2.500 KM.
 
Hrvatskom košarkaškom klubu Zrinjski iz Mostara za naslov prvaka BiH za seniore i Hrvatskom športskom klubu Zrinjski za naslov prvaka u BH Telecom Premijer lige BiH bit će dodijeljena novčana nagrada od po 15.000 KM.
 
Atletski klub Sarajevo bit će nagrađen sa 17.500 KM za pojedinačne titule prvaka BiH u kategoriji seniora, a Teniskom savezu BiH, reprezentativkama Dei Herdželaš i Nefisi Berberović i  trenerima, za osvojene srebrene medalje na Mediteranskim igrama pripala je nagrada u ukupnom iznosu od 18.000 KM.
 
Plivačkom savezu Federacije BiH, reprezentativcima Amini Kajtaz i Nerminu Memiću, za oborene državne rekorde na Mediteranskim igrama održanim u Taraggoni,  u disciplinama 100 metara delfin i 100 metara slobodno, i njihovim trenerima bit će izdvojeno ukupno 9.000 KM.
 
Za osvojene medalje na ovim igrama, Atletskom savezu Bosne i Hercegovine, sportistima i njihovim trenerima bit će dodijeljeno 30.000 KM.
 
Za osvojeno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Holandiji, Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine bit će dodijeljena nagrada u ukupnom iznosu od 108.000 KM, od čega 96.000 KM za 12 reprezentativaca i 12.000 KM selektoru i trenerima. 
 
Larisi Cerić i Univerzitetskom džudo klubu Nippon za osvojeno treće mjesto na Svjetskom prvenstvu za seniorke u Bakuu bit će dodijeljena nagrada u iznosu od 10.000 KM i njenom treneru 5.000 KM.
 
Atletskom klubu Sarajevo za osvojeno ekipno prvenstvo BiH u seniorskoj konkurenciji za 2018. godini bit će dodijeljeno 7.000 KM. 
 
Za osvojeno treće mjesto na Evropskoj univerzijadi - Coimbra 2018  Džudo klubu „City centar“ i Harunu Sadikoviću i njegovom treneru bit će dodijeljena novčana nagrada od ukupno 6.000 KM.
 
Džudo klubu Borsa iz Mostara, za osvojeno treće mjesto reprezentativca Petra Zadre na Evropskom prvenstvu za seniore U23 - Gyor 2018 i njegovom treneru bit će dodijeljena nagrada u ukupnom iznosu od 15.000 KM.
 
SREDSTVA ZA GRADSKI KOLEKTOR U MOSTARU
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu realizacije Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava na poziciji ,,Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije".
 
Ovo  ministarstvo i Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar su zaduženi da, u svrhu namjenskog utroška preostalih sredstava Budžeta Federacije iz 2008. godine u iznosu od 175,431,29 KM, potpišu Aneks za produženje Ugovora o namjenskom prijenosu sredstava od 25.7.2008. do 31.12.2019. godine.
 
Realizacijom ovih sredstava bile bi okončane planirane aktivnosti i omogućeno priključenje 1.500 stanovnika na gradski kolektor u Mostaru. Na taj način bi se, uz tekući projekt izgradnje kanalizacije i kolektora Grada Mostara putem kredita EIB-a, dodatno doprinijelo održivosti postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda.
 
USVOJENA INFORMACIJA O TRENUTNOM STANJU U „ALUMINIJU“
 
Vlada FBiH upoznata je sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar.         
 
Data je preporuka organima upravljanja da nastave poduzimati mjere i aktivnosti, koje su u okviru zakona, na reprogramiranju obaveza vezanih za dugovanje Aluminija na 15 godina, a s ciljem sanacije.
 
Vlada će nastaviti aktivno pratiti stanje u ovom privrednom društvu.
 
O UPLATI DIVIDENDE IZ AKUMULIRANE DOBITI JAVNIH PREDUZEĆA
 
Federalna vlada primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva finansija o realizaciji instrukcije javnim preduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u Budžet FBiH.
 
Navedeno je da su javna poduzeća izvršila uplatu dividende iz akumulirane dobiti u ukupnom iznosu od 153.020.803,42 KM i to BH Telecom d.d. Sarajevo 65.020.796,03 KM, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 63.000.007,39 KM i JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo" d.o.o. u iznosu od 25.000.000 KM.
 
JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar je 20.11.2018. godine izvijestila Federalno ministarstvo financija da u Bilansu stanja na dan 31.12.2017. godine nema akumulirane dobiti i da se Odlukom Skupštine društva tekuća dobit raspoređuje za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE OBVEZNICA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica o čemu će obavijestiti Parlament FBiH. 
 
Aukcija obveznica Federacije BiH održana je 4.12.2018. čime je Federacija BiH ponudila 20.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, što ukupno iznosi 20.000.000 KM s rokom dospijeća od pet godina putem metoda aukcije s formatom višestruke cijene.
 
Za vrijeme aukcije pristiglo je 50 ponuda za kupovinu 83.550 obveznica u ukupnom iznosu od 83.550.000 KM. Prihvaćeno je sedam ponuda i prodano 20.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije. 
 
Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,9320, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,914 posto na godišnjem nivou.
 
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica iznosi 19.986.407 KM i dospijevaju na naplatu 5.12.2023. godine.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O NEDOSTATNIM SREDSTVIMA ZA PIO/MIO
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o nedostatnim sredstvima za PIO/MIO u Budžetu Federacije BiH za 2018. godinu.
 
Kako je navedeno u informaciji, novim Zakonom o PIO/MIO propisano je kao novo i pravo po osnovu porodične penzije iza poginulih branitelja-šehida. S obzirom da je Budžet Federacije BiH za 2018. godinu usvojen prije 1.3.2018. godine, kada je  Zakon stupio na snagu, nije  mogao biti planiran transfer za korisnike penzija šehidske i porodice poginulih boraca.
 
Federalni zavod PIO/MIO od augusta fakturiše sredstva po osnovu porodične penzije iza poginulih branitelja-šehida ostvarene u skladu s članom 70. stav (9) i 71. stav (8). ovog zakona. Ukupne obaveze po ovom osnovu iznose 2.375.042,83 KM.
 
Također, navedeno je da se resorno ministarstvo obraćalo Federalnom ministarstvu finansija više puta sa upitom o postupanju po osnovu porodične penzije iza poginulih branitelja-šehida, kako bi obezbijedili budžetsku stavku za novo pravo po ovom osnovu.
 
Federalnom ministarstvu finansija upućena je i informacija o nedostatnim sredstvima za Transfer po osnovu prijevremenog povoljnijeg penzionisanja boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata u ukupnom iznosu od 3.760.000 KM, jer je razlika ovih sredstava obezbijeđena unutrašnjom preraspodjelom. Tako ukupna nedostatna sredstva za PIO/MIO-u 2018. godini iznose 6.135.042,83 KM.
 
Federalno ministarstvo finansija informisalo je da neće moći biti obezbijeđena nedostatna sredstva između budžetskih korisnika, te da će stvorene obaveze biti izmirene u 2019. godini.
 
INFORMACIJE IZ OBLASTI EUROPSKIH INTEGRACIJA
 
 
Federalna vlada primila je na znanje i informacije o 3. sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, održanom 20. septembra 2018. godine i 3. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, od 15. i 16. novembra 2018. godine.
 
Prihvaćene su Preporuke Europske komisije, nakon ovih sastanaka, i zadužene nadležne institucije na nivou Federacije BiH da započnu aktivnosti na njihovom ispunjavanju.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o realizaciji svojih zaključaka  za period januar-novembar 2018. godine.
 
Prihvaćen je Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2017. godinu koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH na razmatranje.
 
Usvojena je informacija o utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2017. godini namijenjenih za zdravstvo.
 
Data je saglasnost na Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu
 
Data je se preporuka za prijem u državljanstvo BiH Arvidi Kullolli, članici orkestra II prva violina u Sarajevskoj filharmoniji, kao osobi od naročite koristi za BiH.
 
Doneseno je sedam rješenja o uvođenju u posjed dijela nekretnina prije isplate naknade za nekretnine na kojima je ustanovljeno pravo služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda  u postupku nepotpune eksproprijacije nekretnina na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja Gradačac. 
 
Prihvaćena je inicijativa za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije za 2018. godinu, za finansijsku podršku projektima koje implementira Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u iznosu od 110.000 KM, 80.000 KM za Sveučilište u Mostaru i 50.000 KM Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da za narednu sjednicu Vlade FBiH, pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.
 
Federalna vlada izmijenila je i dopunila odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" koji je u iznosu od 107.000.000 KM utvrđen Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ovim izmjenama i dopunama je definiran način prenošenja sredstava i utvrđena lista odobrenih projekata.
 
Također, je izmijenjena Odluka o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti kojom je rok njene primjene produžen do 31.12.2018. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH danas je dala punomoć Ernestu Đonki za zastupanje na Skupštini JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo.
 
Izmjenom Rješenja za članove Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH imenovani su predsjednik Vahidin Munjić i član Mustafa Selmanović, na mandat od dvije godine.
 
U Stručni odbor za energetsku učinkovitost imenovani su Ljubo Tadić (predsjednik), Amira Pintul (zamjenica predsjednika), Aida Jelinić i Josip Nikolić (članovi) i Drago Bago kao ekspert.
 
Danas su utvrđeni kriterij i tekst javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora JP Nacionalni park „Una" d.o.o. Bihać“. Imenovana je komisija za provođenje postupka izbora kandidata u sastavu Dunja Petrušić za predsjednika, Šuhra Šehagić,  Saida Kastrat, Sanela Adžović i Mirjana Vučić za članove.
 
Za sekretara Komisije za administrativna pitanja imenovan je Faris Mahmutčehajić.
 
Vlada Federacije BiH se upoznala i većinom glasova nije prihvatila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koja sadrži hronologiju postupanja nadležnih organa vezano za status direktora Federalne uprave policije. Hronologija sadrži činjenice od započinjanja postupka izbora i imenovanja direktora Federalne uprave policije na 26. sjednici održanoj 27. 8. 2014. godine, preko pravomoćne Presude Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65-0 P 487414 17 Rs 2 od 04. 01. 2017. godine, Zaključka Vlade Federacije BiH sa 155. sjednice održane 6. 9. 2018. godine, vezano za akt Nezavisnog odbora, i konačno do posljednjeg  Rješenja premijera Federacije BiH o imenovanju direktora Federalne uprave policije, broj: 01- 11-467-5/17 od 24. 10. 2018. godine. U informaciji su data pojašnjenja i navedene propisane zakonske odredbe.
 
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.25 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE