167. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.12.2018.
Dnevni red
Dnevni red 167. sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 166. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.12.2018. godine 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
3. Prijedlog odluke o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“ iz oblasti namjenske industrije  
4. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga pravnog lica kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u pripremi, provođenju javnog nadmetanja i izgradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH - Oznaka i naziv iz JRJN: 76200000-5-Stručne usluge za naftnu industriju 
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima“ 
6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Tarčin-Konjic na Koridoru Vc 
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o usvajanju Programa investiranja Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo iz sredstava podračun - sredstva od GSM licence utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija  
8. Prijedlozi odluka  
a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima za pomoć u liječenju boraca-branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata  
9. Prijedlozi akata: 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać  
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać   
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ANEX-a Ugovora o kupoprodaji zgrade „Energoinvest“-a za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 
11. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine 
12. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog odbora za energetsku efikasnost  
13. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine 
14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja 
15. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine na kojima je ustanovljeno pravo služnosti postavljanja i održavanja cjevovoda (u postupku nepotpune eksproprijacije nekretnina na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja Gradačac) 
16. Prijedlog rješenja u postupku po žalbama Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Vukašinović Vojislava iz Podgorice, R. Crna Gora 
17. Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o realizaciji Zaključka V. broj: 1276/2018 (Instrukcije javnim preduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u Budžet FBiH), s Prijedlogom zaključka 
18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica, s Prijedlogom zaključka 
19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za II. kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka  
20. Izvještaj Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka o prihvatanju Izvještaja obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2017. godinu i Nacrtom odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2017. godinu  
21. Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka 
22. Informacija Finansijsko-informatičke agencije vezano za presudu Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 96 0 P 0043437 18 Gž od 30.8.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
23. Informacija o nedostatnim sredstvima za transfer PIO/MIO u 2018. godini, s Prijedlogom zaključka  
24. Informacija o utrošku sredstava dodjeljenih korisnicima sredstava prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka 
25. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1111/2018 od 6.9.2018. godine (u vezi akta Nezavisnog odbora i statusa direktora Federalne uprave policije), s Prijedlogom zaključka  
26. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-novembar 2018. godine, s Prijedlogom zaključka  
27. Zahtjev za produženje mandata Zijadi Kučuković, zamjenici federalnog pravobranitelja, s Prijedlogom zaključka 
28. Informacija o održanom 3. sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, 20. septembra 2018. godine, sa Prijedlogom zaključka 
29. Informacija o održanom 3. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku 15. i 16. novembra 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina na području Nacionalnog parka „Una“ Bihać (ponuđač Kamenjašević Ibrahim i Okanović Senad)  
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina na području Nacionalnog parka „Una“ po pravu prvokupca (ponuđač Haris Sadagić)  
32. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata 
33. Informacija o trenutnom stanju u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka 
34. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje jednog (1) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva trgovine 
35. Informacija o radnjama vezanim za predstečajni postupak u Privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša, s Prijedlogom zaključka  
36. Informacija o statusu realizacije Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava na poziciji „Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - Izgradnja i rekosntrukcija vodovoda i kanalizacije“, s Prijedlogom zaključka 
37. Informacija o potrebi izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije za 2018. godinu za primjenu Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima 
a) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine, Mesudu Pezeru, za ostvaren državni rekord u disciplini bacanje kugle na Svjetskom prvenstvu u Velikoj Britaniji 
b) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Udruženju Streljačkom klubu „Sarajevo“, za osvojeno državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u seniorskoj konkurenciji u streljaštvu za sezonu 2017./2018. 
c) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Rukometnom klubu „Izviđač“ iz Ljubuškog za osvojeni naslov prvaka u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za rukometaše za sezonu 2017./2018 .
d) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Futsal clubu „Mostar SG“ iz Mostara za osvojeno prvo mjesto u Premijer futsal Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2017./2018. 
e) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Stonoteniskom klubu „Mladost“ iz Zenice za osvojeni naslov Državnog prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji seniora pojedinačno sportiste Edina Konjića 
f) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Hrvatskom košarkaškom klubu „Zrinjski“ iz Mostara za osvojen naslov prvaka Bosne i Hercegovine za sezonu 2017./2018. za seniore 
g) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Hrvatskom sportskom klubu „Zrinjski“ iz Mostara za osvojen naslov prvaka BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine u fudbalu za sezonu 2017./2018.  
h) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom klubu „Sarajevo“, za prvake Bosne i Hercegovine u atletici u kategoriji seniora za 2018. godinu 
i) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Teniskom savezu Bosne i Hercegovine, reprezantativkama u tenisu Dea Herdželaš i Nefisa Berberović za osvojene srebrene medalje na Mediteranskim igrama 2018. godine 
j) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine, reprezentativcima Amini Kajtaz za oboren državni rekord u disciplini 100m delfin i Nerminu Mamiću za oboren državni rekord u disciplini 100m slobodno na Mediteranskim igrama  
k) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za osvojene medalje na Mediteranskim igrama 2018. godine  
l) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine iz Sarajeva za osvojeno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Holandiji   
m) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Udruženju Univerzitetskom sportskom judo klubu „Nippon“, Larisi Cerić za osvojeno treće mjesto na Svjetskom prvenstvu za seniorke  
n) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Atletskom klubu „Sarajevo“ za osvojenu titulu prvenstva Bosne i Hercegovine u seniorskoj konkurenciji ekipno u atletici za 2018. godinu  
o) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Udruženju Judo klubu „City Centar“, Harunu Sadikoviću za osvojeno treće mjesto na Evropskoj Univerzijadi  
p) Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Judo klubu „Borsa“ iz Mostara, za osvojeno treće mjesto reprezentativaca Petra Zadre na Evropskom prvenstvu za seniore 
38. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „kapitalni transferi javnim poduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 107.000.000 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu pormeta i komunikacija 
39. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti  
40. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za sufinansiranje projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i projekata koje realizira Sveučilište u Mostaru, s Prijedlogom zaključka.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE