126. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.12.2018.
Saopćenje o radu


Hitna sjednica Vlade FBiH
 
Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, za učešće u radu i odlučivanju na 54. (izvanrednoj) skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, opunomoćila  Jasminu Pašić.
 
Skupština ovog privrednog društva zakazana je za 13.12.2018. godine.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE