166. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.12.2018.
Dnevni red
Dnevni red 166. sjednice Vlade FBiH koja se održava danas u Mostaru

1. Usvajanje Zapisnika 165. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 29.11.2018. godine i zapisnika 124. hitne sjednice, održane 4.12.2018. godine telefonskim putem, 125. hitne sjednice, održane 7.12.2018. godine telefonskim putem i 126. hitne sjednice, održane 10.12.2018. godine telefonskim putem
2. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
a) Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu i procjena plana za 2020. i 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
b) Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
c) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosioguranja za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
3. Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
4. Nacrt zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Ugovor Energoinvest)
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (za obilježavanje 75. godina ZAVNOBiH-a)
12. Informacija Federalnog ministarstva finansija o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate određenih kategorija stanovništva, s Prijedlogom zaključka
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate lica s paraplegijom i oboljelih od dječije paralize
14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Konfekcije „Borac“ d.d. Travnik, koji su stekli uslove za odlazak u penziju
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za radnike IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju i Tvornice konfekcije „Borac“ d.d. Zenica u stečaju, koji su stekli uslove za odlazak u penziju
18. Prijedlog odluke o odobravanju dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima iz oblasti namjenske industrije
19. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju
20. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za pet radnika Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo i jednog radnika Privrednog društva FEROELEKTRO TRGOVINA I SERVIS d.o.o. Sarajevo koji su stekli uslove za odlazak u penziju
21. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu privrednom društvu MUCIĆ&CO d.o.o. Ljubuški u iznosu od 900.000 KM
22. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu TRING d.o.o. Gračanica u iznosu od 300.000 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar u iznosu od 420.000 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu SECOM d.o.o. Visoko u iznosu od 720.000 KM
23. Prijedlog odluke o prijenosu okončanih projekata tokom 2018. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
24. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“
25. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ krajnjim korisnicima
26. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
27. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima-poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove
29. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Razvoj i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Razvoj i unapređenje sistema metapodataka“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
30. Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2018.-2020.
31. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica Harmani H18L Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
32. Prijedlog odluke o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog vozila Federalnom ministarstvu kulture i sporta
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini prozor-Rama za ustupanje poslovnog prostora u ulici Splitska br.1, Općina Prozor-Rama, Javnoj ustanovi Dom zdravlja „Rama“
34. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
35. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine
36. Izvještaj o radu Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo za III. kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
37. Izvještaji o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 1.4.2018. do 30.6.2018. (II. kvartal 2018. godine) i 1.7.2018. do 30.9.2018. godine (III. kvartal 2018. godine), s Prijedlogom zaključka
38. Izvještaj o realizaciji Okvirnog sporazuma Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o nabavci i isporuci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume licensing) i softverskog osiguranja (software assurance) kroz Enterprise ugovor za period 2016.-2019. godine, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o formiranju interresorne Radne grupe
39. Informacija o provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
40. Informacija u vezi implementacije Projekta podrške zapošljavanju u Bosni i Hercegovini (realizacija Zaključka V. broj: 218/2018 od 19.3.2018. godine), s Prijedlogom zaključka
41. Informacija o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine u cilju osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
42. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-oktobar 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka
43. Informacija o toku aktivnosti u vezi sa zastupanjem Federacije Bosne i Hercegovine u arbitražnom postupku koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine s Prijedlogom rješenja i Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne nabavke za angažiranje advokatske kuće za pružanje usluga zastupanja FBiH u arbitražnom postupku koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine
44. Informacija o zakupu poslovnog prostora objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove, s Prijedlogom odluke o zakupu poslovnog prostora objekta u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove
45. Informacija o traženju otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja iz prethodnih godina Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog odluke o otpisu nenaplativih potraživanja iz prethodnih godina Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
46. Prijedlog mišljenja o Informaciji u vezi Zaključnih zapažanja za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Vijećem za ljudska prava UN-a s Prijedlogom zaključaka
47. Mišljenje o Devetom izvještaju Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/, i to za grupu IV /djeca, porodice i migranti/, za referentni period od januara 2015. do decembra 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
48. Mišljenje na Zahtjev za izdavanje saglasnosti za proširenje proizvodnog programa iz grupe proizvoda ML 18. s liste proizvoda NVO u privrednom društvu AC Unity d.o.o. Goražde, s Prijedlogom izdavanja saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
49. Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
50. Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
51. Plan rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
52. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
53. Godišnji plan rada Odbora državne službe za žalbe za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
54. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
55. Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2019. godinu, s Priijedlogom zaključka
56. Plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
57. Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
58. Godišnji plan rada Arhiva Federacije za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
59. Godišnji plan rada Federalne direkcije robnih rezervi za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
60. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
61. Prijedlog odluke o odbravanju raspodjela dijela novčanih sredastava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti APF za dodatna finansijska sredstva za sanaciju šteta nastalih i Društvu „NTF“ d.o.o. Ploče uslijed havarije brodo - priveza
62. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu PRETIS d.d. Vogošća
63. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa razdjela 1202-Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na razdjel 1201-Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
64. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
65. Prijedlog odluke o izboru korisnika grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi privatnim preduzećima i preduzetnicima - Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije“
66. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autoceste Mostar jug - Buna, poddionica Mostar jug - tunel Kvanj na trasi Koridora Vc
67. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ u iznosu od 153.000.000 KM utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 
 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE