165. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.11.2018.
Dnevni red
Dnevni red 165. sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 164. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.11.2018. godine
2. Prijedlog uredbe o informacionom sistemu upravljanja otpadom
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
4. Prijedlog odluke o sazivanju Skupštine dioničara Privrednog društva „Energoinvest - comet“ d.d. Sarajevo
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje predsjednika Uprave Union banke d.d. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate lica sa paraplegijom i oboljelih od dječije paralize
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa III. Ugovora o koncesiji za korištenje vode izvorišta „Plava voda“ u Travniku za javno snabdijevanje vodom općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2019. godinu
9. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i objekta na lokaciji „Grdonj mala kula“ u Sarajevu Jedinstvenoj organizaciji boraca „Unija veterana“ Općine Centar
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu
11. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o prestanku važenja nerealiziranih odluka Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o poništenju odluka Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog odbora
13. Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2019. godinu, s Prijedlogom zaključka
14. Informacija o neprovođenju Odluke i Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od strane Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
15. Informacija o posljedicama isticanja roka datog industrijskim subjektima za usklađivanje sa uslovima iz Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, s Prijedlogom zaključka
16. Informacija o izvozu opasnog otpada iz Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi rješavanja pitanja razrješenja i imenovanja novog Koordinatora za reformu Javne uprave, s Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Koordinatora za reformu javne uprave
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinatora za reformu javne uprave
18. Informacija o odlukama Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Čaluk i 72 druga protiv Bosne i Hercegovine ap.br. 3927/15, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP-4077/16 od 11.10.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu ap.br.81142/17 Iva Beljan protiv Bosne i Hercegovine
21. Informacija Radne grupe imenovane Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1259/2018 od 25.10.2018. godine (smještaj u zgradi „Energoinvesta“), s Prijedlogom zaključka 22. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje člana Uprave Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
23. Informacija o potrebnim sredstvima iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za pokriće troškova provođenja Revizije iz oblasti boračko-invalidske zaštite - troškovi Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE