161. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.11.2018.
Saopćenje o radu


Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke koje se odnose na članstvo u Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije BiH.
 
Prvom odlukom Vlada je dala prethodnu saglasnost da Semir Fejzić bude razriješen dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH prije isteka mandata, na lični zahtjev.
 
Prethodnu saglasnost Federalna vlada je, drugom odlukom, dala da za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH bude imenovan Dino Hadžialić, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine Razvojne banke FBiH o njegovom imenovanju.
 
Federalna vlada je, također, danas donijela i odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, te utvrdila tekst javnog oglasa. Također je imenovala i članove komisije koja će provesti konkursnu proceduru.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Vlada je opunomoćila Ismeta Demirovića.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.15 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE