159. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2018.
Saopćenje o radu

 
IZMIJENJENA UREDBA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH. Prema novoj odredbi, odgovorna osoba zahtjev za finansijsku konsolidaciju društva s većinskim učešćem državnog kapitala može podnijeti nadležnom organu vlasti koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala do 30.11.2018. godine.
 
U obrazloženju je navedeno da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije primilo inicijative određenog broja privrednih društava u FBiH za produženje roka u kojem mogu podnijeti zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije, s ciljem omogućavanja kontinuiranog i neometanog poslovanja.
 
ALUMINIJU ODOBRENO 1.100.000 KM
 
Realizirajući zaključak sa 158. sjednice, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija su pripremili, a Vlada Federacije BiH danas donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 1.100.000 konvertibilnih maraka iz tekuće rezerve za 2018. godinu, namijenjenih Aluminiju d.d. Mostar za plaćanje troškova angažmana revizorske kuće i za druge troškove.
 
Naime, na prošloj sjednici Vlada je zadužila Upravu i Nadzorni odbor Aluminija da, u roku od 30 dana, nađu kredibilnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja ove kompanije.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo Vlada FBiH danas je ovlastila Miru Bradaru.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.50 sati.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE