159. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2018.
Dnevni red
Dnevni red 159. sjednice Vlade FBiH koja je danas održana u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 158. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.10.2018. godine  
2. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.6.2018.-31.8.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 1.7.2018.-30.9.2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
6. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Tuzli od strane tužitelja Spahić Miralema i Spahić Hanife iz Lukavca, te Hodžić Mirele iz Devetaka, po punomoćniku Omerović Nisadu, advokatu iz Lukavca, a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-31-420-3/2018 od 30.8.2018. godine 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE