155. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.09.2018.
Saopćenje o radu


155. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
KRITERIJI ZA KORIŠTENJE KREDITNIH SREDSTAVA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila kriterije za kreditiranje iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije.
 
Ciljevi finansiranja programa iz ovih izvora su stvaranje novih radnih mjesta, razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, poticaj izvozu i smanjenju uvoza, kupovina, dogradnja i izgradnja novih pogona za proširenje proizvodne djelatnosti i uvođenje nove proizvodnje, te sanacija i rekonstrukcija postojećih proizvodnih kapaciteta.
 
Za ova sredstva mogu konkurisati preduzeća sa sjedištem u FBiH i registrovani samostalni poljoprivredni proizvođači koji imaju odgovarajuće garancije ili instrumente osiguranja. Uz to, uslov su i zadovoljavajući rezultati poslovanja prethodne godine, mogućnost otplate duga (što treba potvrditi kroz projekcije primarnih novčanih tokova za vrijeme otplate kredita), uredna kreditna historija (što se potvrđuje Izvještajem iz Centralnog registra kredita CBBH).
 
Za preduzeća su predviđeni krediti od 20.000 do 1.000.000 KM, uz godišnju kamatu od pet posto za primarnu poljoprivrednu djelatnost, 5,5 za proizvodnju i industriju, te šest posto za ostale djelatnosti. Rok otplate kredita je deset godina, uz jednogodišnji grace period.
 
Za kratkoročne kredite do 12 mjesece kamata je 4,5 posto.
 
SAGLASNOST NA IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU JP ŽELJEZNICE FBiH U 2017.
 
Federalna vlada dala je saglasnost na izvještaj o poslovanju Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu, u kojem su navedeni poslovni rezultati u osnovnoj djelatnosti prevoza robe i putnika, te rezultati u održavanju, rekonstrukciji, modernizaciji i razvoju željezničke infrastrukture, organizaciji i sigurnosti željezničkog saobraćaja.
 
U 2017. godini prevezeno je 8.873.000 tona robe ili 10.000 tona više nego u prethodnoj. U odnosu na plan prevezeno je 23.000 tona više, a dominira unutrašnji saobraćaj sa 5.948.000 prevezenih tona.
 
Najveći obim prevoza ostvaren je za Elektroprivredu BiH (4.045.891 tona), Arcelor Mittal Zenica (2.525.725 tona), GIKIL Lukavac (1.073.276 tona) i Aluminijski kombinat Mostar (245.020 tona).
 
Ostvareno je ukupno 743.600.000 netotonskih kilometara, što je za četiri posto više u odnosu na plan.
 
U prošloj godini prevezeno je 355.000 putnika, a godinu ranije 258.000, što je za 97.000 putnika više, dok je odnosu na plan povećanje od 13.000 putnika ili četiri posto. Ostvareno je 21.900.000 putničkih kilometara, a u 2016. godini 12.900.000, što je 1.300.000 ili šest posto više u odnosu na plan.
 
Ovo povećanje je rezultat uvrštavanja u promet modernih i komfornih talgo vagona, čime je kvalitet usluge znatno povećan. Zastarjeli kapaciteti koji su korišteni u lokalnom putničkom saobraćaju zamijenjeni su elektromotornim garniturama i RIC vagonima.
 
U izvještaju je također navedeno da je u junu 2017. godine ponovo uspostavljen saobraćaj na južnoj pruzi i to jedan par brzih putničkih vozova na relaciji Čapljina - Sarajevo - Čapljina i jedan par lokalnih na relaciji Konjic - Sarajevo - Konjic. Od 15. juna prošle godine uveden je i sezonski voz na relaciji Sarajevo - Čapljina - Sarajevo s povratnom autobuskom vezom za Neum i vezom za Makarsku.
 
Željeznice FBiH su vlastitim kapacitetima (elektromotornim i talgo garniturama) od 1. avgusta uvele dva para putničkih međuentitetskih vozova na relaciji Sarajevo - Doboj - Sarajevo i sporazumno sa Željeznicama Republike Srpske produžile trase brzih vozova od Doboja do Banje Luke.
 
 OSLOBAĐANJE ŽELJEZNICA FBiH PLAĆANJA PUTARINE ZA DIZEL-GORIVA
 
Vlada FBiH je utvrdila i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje uputila Prijedlog za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo plaćanja putarine za dizel goriva za pogon šinskih vozila za 2019. godinu, u količini od 3.220.932 litara.
 
Kako je obrazloženo, 70 posto pruga Željeznica FBiH je elektrificirano pruge, dok saobraćaj na neelektrificiranim, kao i na djelovima pruga na kojima dođe do kvara elektro sistema, obavljaju lokomotive dizelke. Količina od 3.220.932 litara, potrebna za šinska vozila u 2019. godini, utvrđena je nakon analize utroška nafte u ranijim godinama, kao i planiranih rashoda i obima posla u 2019. godini.
 
REALIZACIJA UGOVORA O KUPOVINI ZGRADE ENERGOINVESTA
 
Federalna vlada danas je zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i Federalno ministarstvo finansija da, u okviru svojih nadležnosti, pristupe realizaciji obaveza i prava iz Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvest za trajni smještaj Vlade FBiH od 29.8.2018. godine.
 
Služba za zajedničke poslove dužna je da, u koordinaciji s korisnicima koji plaćaju zakup prostora u zgradi Uniprometa d.d. Sarajevo ili na drugim lokacijama, odmah dostavi obavještenja Energoinvestu d.d. o potrebama za poslovnim prostorom za njihov smještaj. Ova služba će, također, u roku od 15 dana, za Vladu pripremiti informaciju o planu preseljenja novih korisnika u zgradu Energoinvesta.
 
UTVRĐIVANJE ČINJENICA O DODJELI POTICAJA ZA RURALNI RAZVOJ
 
Vlada FBiH danas je prihvaatila informaciju o realizaciji zaključka sa sjednice od 7.7.2017. godine, te zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, nastavi aktivnosti s ciljem rješavanja predmeta po Modelu ruralnog razvoja iz 2012. godine koji su primljeni na osnovu javnog poziva od 4.7.2012. godine za dodjelu novčanih sredstava u okviru Modela ruralnog razvoja - kapitalna ulaganja i investicije.
 
Nakon što Federalna uprava izvrši inspekcijski nadzor svih klijenata za koje joj je Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavilo predmete, i potpuno i pravilno budu utvrđene sve relevantne činjenice za svaki predmet pojedinačno, potrebno je Vladi FBiH predloži postupanje u predmetima za koje se procijeni i utvrdi da su osnovani.
 
INFORMACIJE O DIREKTNIM STRANIM ULAGANJIMA I
REGISTRIRANIM PREDSTAVNIŠTVIMA STRANIH OSOBA
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini.
 
Direktna strana ulaganja u 2017. godini u Bosni i Hercegovini iznosila su 777,7 miliona KM, od kojih se na Federaciju BiH odnosi 569,9 miliona KM ili 73,28posto od ukupnih ulaganja. Godinu ranije iznosila su 475,5 miliona KM. Ovo je rekordno ulaganje u Federaciju BiH, a dosadašnji rekord je bio 484,9 miliona KM ostvaren 2015. godine. U odnosu na taj iznos direktna strana ulaganja u 2017. godini su veća za 85 miliona KM.
 
Inače, prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, stanje direktnih stranih ulaganja na dan 31.12.2017.godine u Federaciji BiH iznosi ukupno 8.291,6 miliona KM, dok su 31.12.2016. iznosila 7.729,9 miliona konvertibilnih maraka.
 
Među pet najvećih investitora su Hrvatska sa 2.181,5 miliona KM ili 26,31 posto, Austrija sa 1.894,3 miliona KM ili 22,85 posto,Slovenija sa 613 miliona KM ili 7,39 posto,Njemačka sa 501,5 miliona (6,05 posto) i Nizozemska sa 484 miliona KM ili 5,84 posto.
 
Vlada FBiH prihvatila i informaciju o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji BIH na dan 15.2.2018. godine, sačinjenu na osnovu podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
 
Ukupno su u FBiH registrirana 352 predstavništva iz 40 država. Najviše ih je iz Hrvatske (88), Slovenije (39), SAD (31), Njemačke (22), Srbije (20), Austrije (17), Mađarske (16), Italije (15) i Turske i Švicarske (po 13).
 
Po kantonima, najviše predstavništava je registrirano u Sarajevskom (260 ili 73,86 posto) i Hercegovačko-neretvanskom (34 ili 9,66 posto).
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Polazeći od mišljenja federalnih ministarstava pravde i razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH nije prihvatila Nacrt zakona o regionalnom razvoju, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz.
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za prvo polugodište 2018. godine.
 
Na današnjoj sjednici je usvojen izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava granta Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 30.6.2018. godine. Federalna vlada je naložila JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo da poduzme aktivnosti za investiranje preostalih odobrenih sredstava i završi implementaciju ovog programa. Također je usvojen i izvještaj o provedbi Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom FBiH za 2005., 2006, 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dan 30.6.2018. godine. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da pripremi dopunu Odluke Vlade FBiH o prijenosu izvršenih ulaganja za projekt izgradnje Sarajevske obilaznice LOT 1 s JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.
 
Vlada se upoznala sa sadržajem obavijesti Federalne uprave policije o postupanju u vezi sa aktima Nezavisnog odbora od 3.8.2018. godine.
 
Izmjenom Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenih za Akcioni plan Strategije okoliša, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Vlada FBiH je Gradu Goraždu, s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti, dodijelila 100.000 KM za sanaciju stambenih objekata u naselju Vitkovići.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je za članicu za učešće u sačinjavanju Srednjoročnog programa za suzbijanje diskriminacije u BiH i Programa obuka za promociju i zaštitu ljudskih prava u BiH za period 2018.-2022. nominirala Nadiju Bandić, a za njenog zamjenika Gorana Jurčića.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su, uime Vlade FBiH, opunomoćeni Enver Mujezinović (Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići) i Jasmina Pašić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).
 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.20 sati.
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE