155. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.09.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o regionalnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
4. Informacija o realizaciji Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 975/2018 od 17.8.2018. godine i potrebnim daljnjim aktivnostima na realizaciji Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvest za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, broj: OPU-IP:1070/2018, s Prijedlogom zaključka
5. Prijedlog odluke o kriterijima kreditiranja iz sredstava japanskih grantova i malezijske donacije
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2019. godini
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru, ulica Brune Bušića bb, Udruzi dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata HR H-B Mostar
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za statistiku
11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period 1.1.-30.6.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
12. Izvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava:
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (sa stanjem na dan 30.6.2018. godine), s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava Projekta „Sarajevska obilaznica“ obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007., i 2009. godinu (sa stanjem na dan 30.6.2018. godine), s Prijedlogom zaključka
13. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 938/2017 od 7.7.2017. godine, s Prijedlogom zaključka (nastavak aktivnosti Komisije za ruralni razvoj)
14. Obavijest Federalne uprave policije o postupanju u vezi sa aktima Nezavisnog odbora broj: 08/4-02-1394/18-2 i 02/4-02-1394/18-3 od 3.8.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Prijedlog zaključka o nominaciji člana i zamjenskog člana za učešće u izradi Srednjoročnog programa za suzbijanje diskriminacije u Bosni i Hercegovini i Programa obuka za promociju i zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za period 2018. - 2022. godina
16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“ Bihać (ponuđač Trusić (Stjepan) Zvonimir)
17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
18. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2017.-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine (stanje 15.2.2018. godine), s Prijedlogom zaključka
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE