153. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 17.08.2018.
Saopćenje o radu
 
153. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
PRIHVATLJIVE KOREKCIJE OKVIRNE ENERGETSKE STRATEGIJE BiH DO 2035.
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, upoznata sa informacijom o izvršenim korekcijama teksta dokumenta „Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine".
 
Federalna vlada smatra prihvatljivim izvršene korekcije koje je predložio i uradio konsultant PricewaterhousCoopers (PWC), a koje ne mijenjaju njegov suštinski karakter.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da o ovom zaključku obavijesti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i da i dalje prati aktivnosti na donošenju i realizaciji „Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine" i o tome, po potrebi, informiše Vladu FBiH.
 
GARANCIJE ZA KREDITNO ZADUŽENJE ZA IZGRADNJU BLOKA 7 TE TUZLA
 
Vlada Federacije BiH dala je garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke (CEXIM BANK) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW TE Tuzla u iznosu do 613.990.000 eura ili 85 posto od ukupne vrijednosti Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 - 450 MW u TE Tuzla između EPBiH i Konzorcija China Gezhouba Group Company Limited, Peking, Kina (lider) i GEDI - Guandong Electric power Design Institute, Kina (član Konzorcija), uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Sporazumu o kreditnoj liniji.
 
Vlada je ovlastila Federalno ministarstvo finansija da, u njeno ime izda, a federalna ministrica finansija potpiše svu potrebnu dokumentaciju u vezi s davanjem ove garancije.
 
Među uslovima za davanje garancije FBiH je rok otplate kredita od 20 godina, s petogodišnjim grace periodom.
 
Za izdavanje garancije Elektroprivreda BiH je dužna, u korist Budžeta - Garantnog fonda FBiH uplatiti jednokratne naknade: premiju od 39.628.382 KM i proviziju od 8.032.916,50 KM.
 
Blok 7 u TE Tuzla, snage 450 MW, neophodan je kao zamjenski kapacitet koji će proizvoditi električnu i toplotnu energiju umjesto postojećih blokova 3, 4 i 5 (500 MW). Za njegovu izgradnju bit će korištene najbolje savremene raspoložive tehnike, što uključuje sve mjere čišćenja otpadnih gasova (desumporizaciju, denitrifikaciju i efikasno otprašivanje).
 
Tehnologija sagorijevanja ugljene prašine s nadkritičnim parametrima pare je danas dominantna opcija za nove termoelektrane bazirane na uglju, jer imaju veći stepen efikasnosti i niže emisije CO2 po proizvedenom kWh u odnosu na druge, a time i niže operativne troškove.
 
Konačne odluke o davanju garancije i o kreditnom zaduženju Elektroprivrede BiH treba donijeti Parlament Federacije BiH.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA
 
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, koji je danas, u formi Nacrta, utvrdila Federalna vlada, uređuje uslove za obavljanje ove djelatnosti, prava i obaveze posrednika, agenata i nalogodavaca u prometu nekretnina, opće uslove poslovanja, sklapanje ugovora, posredničku naknadu, stručni ispit za agente i nadzor nad primjenom ovog zakona.
 
Vlada FBiH se odlučila na donošenje ovog zakona jer je kroz Reformsku agendu za period 2015. - 2018. godina kao strateški prioritet identifikovala intenziviranje privrednog razvoja i jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji.
 
U skladu s postavljenim ciljevima u oblasti uređenja unutrašnjeg tržišta, zaštite fer konkurencije i zaštite potrošača, neophodno je usvojiti evropske standarde i u oblasti posredovanja u prometu nekretnina. Uređenje ove oblasti je nužno, obzirom da je uspostavom tržišnih odnosa i dokidanjem društvenog vlasništva u Federaciji BiH oživjelo tržište nekretnina, što je uticalo na pojavu velikog broja posrednika u prometu nekretninama.
 
Nepostojanje pravne regulative pogoduje pojavi sve većeg broja onih koji posluju ne pridržavajući se pravila struke i koji nelegalnim radnjama nanose direktnu štetu klijentima, a posredno i cijeloj struci. Trgovina nekretninama suočena je s problemom nepoštene tržišne konkurencije i sive ekonomije, needuciranošću posrednika, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću kupaca i prodavca nekretnina, nedostatkom dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika u prometu nekretnina. Sve to je ukazalo na potrebe zakonskog uređenja ove oblasti kako bi građanima bila pružena bolja, profesionalnija i kvalitetnija usluga, po uzoru na poslovanje agencija zemalja sa uređenim tržištem.
 
Postojeće stanje u oblasti prometa nekretninama na području FBiH karakterišu velike nepravilnosti i problemi nastali kao posljedica nepostojanja posebnog zakonskog okvira kojim bi ova oblast bila uređena. Ovu djelatnost karakteriše primjena općih pravila regulisanih Zakonom o obligacionim odnosima i pojedinih odredaba Zakona o unutrašnjoj trgovini koji uređuju posredovanje općenito.
 
Izostanak zakonske regulative koja bi uređivala posredovanje u prometu nekretnina uzrok je što na tržištu Federacije BiH postoji veliki broj pravnih i fizičkih osoba koje se bave ovom djelatnošću - od onih koji tu djelatnost obavljaju profesionalno i u skladu s pravilima struke, do onih kojima je to način da dođu do brze zarade, ne pružajući pritom klijentima ni minimum potrebne usluge.
 
Regulisanje tržišta nekretnina i donošenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina može donijeti značajan priliv prihoda od naplate PDV-a po osnovu posredničkih provizija. Prema procjeni Privredne komore Federacije BiH, trenutni prihod PDV-a od provizija agencija godišnje iznosi oko 300.000 KM, što je svega tri posto mogućeg. Treba naglasiti da bi bila povećana i naplata poreza na dobit koje bi ostvarile registrovane agencije. Također, regulisanjem tržišta bi znatno bio povećan broj legalnih posrednika u FBiH, te bi posredovanje u prometu nekretnina imalo profesionalni status kao djelatnost.
 
Novi zakon ostavlja dovoljno vremena posrednicima za usklađivanje poslovanja s njegovim odredbama, a fizičkim osobama za polaganje stručnog ispita.
 
EKSPLOATACIJA KAMENA ISKLJUČIVA NADLEŽNOST KANTONA
 
Federalna vlada je razmatrala inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 102. stav (1) tačka 5. Zakona o rudarstvu FBiH, koju je podnio ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelića, a odnosi se na eksploataciju sirovine u kamenolomu. Nad ovim postupkom, kaže se u izjašnjenju Vlade FBiH, nadležnost imaju isključivo kantonalni organi.
 
U konkretnom slučaju, na te mineralne sirovine se primjenjuje Zakon o rudarstvu Zeničko-dobojskog kantona, a ne Zakon o rudarstvu FBiH.
 
IZMJENE I DOPUNE UREDBE O ČINOVIMA SLUŽBENIKA SUDSKE POLICIJE
 
Federalna vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o činovima službenika sudske policije Federacije BiH. Osnovni razlog za ovo je potreba za izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u FBiH zbog formiranja nove osnovne organizacione jedinice (Kabinet glavnog zapovjednika), te novih stanica Sudske policije Srebrenik, Bihać i Čitluk, sa sjedištima u općinskim sudovima.
 
Službenici sudske policije raspoređeni u Kabinetu glavnog zapovjednika će imati osnovnu funkciju obavljanja administrativno-tehničkih poslova za potrebe glavnog zapovjednika i druge osnovne organizacione jedinice u sjedištu Sudske policije, te koordinirajuću ulogu u radu 14 osnovnih organizacionih jedinica, jer Sudska policija za izvršavanje ovih poslova nema državne službenike i namještenike.
 
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KREDITI U UKUPNOM IZNOSU OD 800.000 KM
 
Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. i 2018. godinu u ukupnom iznosu od 800.000 KM.
 
 
Saglasnost  je data za dodjelu kredita privrednim društvima Promo d.o.o. Donji Vakuf, u iznosu od 500.000 KM, i Makama d.o.o. Bugojno od 300.000 KM.
 
Ova sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo u skladu sa odredbama ugovora o komisionim poslovima  između ove banke, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.
 
Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.
 
NAGRADE ZA VRHUNSKE SPORTSKE REZULTATE 269.750 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na temelju Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportašima, sportskim radnicima i sportskim udrugama iz FBiH za vrhunske sportske rezultate, donijela 25 odluka o novčanim nagradama sportašima, trenerima, klubovima i sportskim organizacijama, u ukupnom iznosu od 269.750 KM.
 
Džudo savezu FBiH je, za osvajanje trećeg mjesta na Europskom džudo prvenstvu za seniorke U-23 u Podgorici, Aleksandri Samardžić dodijeljeno 10.000 KM, a njezinu treneru Arijani Jahi 5.000 KM.
 
Taekwondo klub Novi Grad iz Sarajeva je za osvajanje trećeg mjesta Nedžada Husića na Europskom prvenstvu za juniore i njegovog trenera Harisa Husića nagrađen sa 3.250 KM. Ovom klubu pripalo je i 7.000 KM za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u taekwondou za sezonu 2017./2018., te još 5.000 KM Nedžadu Husiću za osvojenu bronzanu medalju u kategoriji do 63 kg na Svjetskom prvenstvu za juniore u Tunisu, a 2.500 KM treneru Harisu Husiću. Iznos od 2.500 KM dodijeljen je i za prvo mjesto koje je na Prvenstvu BiH Nedžad Husić osvojio u kategoriji seniora do 63 kg.
 
Bokserskom savezu FBiH dodijeljene su nagrade od po 2.500 KM (ukupno 20.000 KM) za osvajanje titule prvaka BiH u boksu za seniore za 2018. godinu (Emir Šenderović - BK Vogošća, Ivan Blažević - BK Mostar, Zahir Hodžić - Klub borilačkih vještina Univerzum, Haris Mešanović - BK Novi Grad, Adem Fetahović - BK Ilidža, Mehmed Dedović - BK Ilidža, Džemal Bošnjak - BK Ilidža i Elvir Šendro - BK Mostar).
 
Nagrade u istim iznosima dodijeljene su i za osvajanje titule prvakinja BiH u boksu za seniorke za 2018. godinu Jasni Kuranović (BK Gornja Tuzla), Amini Goletić (BK Živinice), Nedžmi Piljević (BK Ilidža), Selmi Baltić (BK Vogošća), Katarini Vištici (BK Ljubuški), Jasmini Merdić (Klub borilačkih sportova Titanium), Samri Musić (BK Živinice) i Alani Muštović (BK Mostar).
 
Hrvatskom ženskom rukometnom klubu Grude je, za osvajanje naslova prvakinja Premijer lige BiH za sezonu 2017./2018. dodijeljeno 15.000 KM.
 
Klizačko-rolerskom klubu The One iz Sarajeva je, za ostvareni državni rekord reprezentativca Edinu Brankoviću u disciplini brzog klizanja na kratke staze na 500 m na Europskom prvenstvu u Njemačkoj pripala nagrada od 3.000 KM, a treneru Peteru Gyselu 1.500 KM.
 
Klub brdskog biciklizma Puls iz Vogošće je, za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u brdskom biciklizmu u ženskoj kategoriji za sezonu 2017./2018. nagrađen sa 7.000 KM.
 
Za A olimpijske norme za ovogodišnje ZOI u Pyeong Changu, koje su ostvarili Elvedina Muzeferija, Emir Lokmić i Igor Laikert, Olimpijskom komitetu BiH je dodijeljeno tri puta po 5.000 KM.
 
I Paraolimpijskom komitetu BiH je za ostvarenu A paraolimpijsku normu sportašici Ilmi Kazazić u alpskom skijanju za Zimske paraolimpijske igre Pyeong Changu pripalo 5.000 KM.
 
Nagrada od 7.000 KM dodijeljena je Stolnoteniskom klubu Mostar za osvajanje Premijer lige BiH u senorskoj konkurenciji (muškarci) za sezonu 2017./2018. godina.
 
Stonoteniskom klubu Spin 2012 iz Sarajeva za osvajanje naslova državnog prvaka seniorke Emine Hadžiahmetović u pojedinačnoj konkurenciji za sezonu 2017./2018. dodijeljeno je 2.500 KM. Ovom klubu je pripalo i 7.000 KM za osvajanje Premijer lige BiH u stonom tenisu u senorskoj konkurenciji (žene).
 
Iznos od 2.500 KM pripao je Streljačkom klubu Sarajevo za osvajanje naslova državnog seniorskog prvaka Nedžada Fazlije u pojedinačnoj konkurenciji za sezonu 2017./2018. Ovom klubu je dodijeljeno i 7.000 KM za osvajanje Prvenstva BiH.
 
Za naslov pojedinačnog državnog prvaka u streljaštvu za seniorke, koji je osvojila članica Streljačkog kluba Zenica iz Zenice Emma Imširević, dodijeljeno je 2.500 KM.
 
Nagrada u istom iznosu dodijeljena je i Taekwondo klubu Poskok iz Posušja za osvajanje prvenstva BiH Mihaele Senjak u kategoriji seniorki.
 
Univerzitetskom karate klubu Bosna iz Sarajeva je, za osvojenu zlatnu medalju na 45. Europskom prvenstvu za kadete, juniore i U-21 u Rusiji, dodijeljeno ukupno 30.000 KM (reprezentativki Mirnesi Bektaš 20.000 KM i njenom treneru Suadu Ćupini 10.000 KM).
 
Univerzitetskom sportskom džudo klubu Nippon iz Sarajeva, za srebrnu medalju reprezentativke Larise Cerić na Europskom prvenstvu za seniorke u Tel Avivu 2018. godine, dodijeljena je nagrada od 15.000 KM, a njezinu treneru Branislavu Crnogorcu 7.500 KM.
 
Sa 20.000 KM nagrađen je reprezentativac i član Sveučilišnog karate kluba Neretva iz Mostara Ivan Klepić za osvojenu zlatnu medalju u seniorskoj kategoriji na Europskom prvenstvu u Novom Sadu, a trener Miroslav Klepić sa 10.000 KM. Ovaj karate klub je nagrađen i sa 10.000 KM za osvojenu bronzanu medalju Ivone Ćavar u seniorskoj konkurenciji na Europskom prvenstvu u Novom Sadu, a njezin trener Miroslav Klepić dobio je 5.000 KM.
 
Gradskom klubu vodenih sportova iz Sarajeva je, za ostvareni državni rekord Lamije Medošević u plivanju u disciplini 100 metara mješovitim stilom na Europskom prvenstvu u plivanju u Danskoj, dodijeljeno 3.000 KM i još 1.500 KM treneru Igoru Bilasu.
 
Ženskom nogometnom klubu SFK 2000 Sarajevo je, za osvajanje titule prvakinja BiH u sezoni 2017./2018. godina, dodijeljeno 15.000 KM.
 
ZA POMOĆ GRANIČNOJ POLICIJI 50 POLICAJACA IZ FEDERACIJE BiH
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o zahtjevu Ministarstva sigurnosti BiH za podršku i ispomoć u ljudstvu Graničnoj policiji BiH, te dala saglasnost za angažovanje 50 policijskih službenika koje će obezbijediti Federalna uprava policije u saradnji s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.
 
Uslov za ovo je potpisivanje sporazuma između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH, kojim će biti regulisani smještajni kapaciteti, ishrana i dnevnice za angažovane policijske službenike.
 
Za realizaciju ovog zaključka Vlada je zadužila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalnu uprava policije, u saradnji sa Operativnim štabom za pitanja migracija u BiH i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.
 
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA
 
Proračun Federacije BiH je u prvom polugođu ove godine, kaže se u izvješću što ga je danas usvojila Federalna vlada, ostvario ukupne ostvarene prihode, primitke i financiranja od 1.041,9 milijuna KM, što je 35 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2018. godinu. Od tog iznosa su porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od neizravnih poreza) ostvareni sa 807,4 milijuna KM, neporezni (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) sa 136,8 milijuna KM, te primici od financiranja sa 97,2 milijuna KM. U odnosu na isto razdoblje protekle godine, ukupno ostvareni prihodi veći su za dva posto ili za 18 milijuna KM. Na strani prihoda zabilježen je značajan porast u odnosu na 2017. godinu (devet posto ili 80,4 milijuna KM), dok je na strani financiranja pad od 62,5 milijuna KM (39 posto).
 
Prihodi od poreza ostvareni su sa 807,4 milijuna KM, što je 49 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu. Posmatrano analitički, najveće sudjelovanje u porezu na dobit bilježe prihodi od poreza na dobit banaka i drugih financijskih organizacija, koji su ostvareni u iznosu od 16,8 milijuna KM, porez po odbitku 8,5 milijuna KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti igara na sreću 6,5 milijuna KM, porez na dobit društava za osiguranje imovine i osoba 3,7 milijuna KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti pošte i telekomunikacija 2,6 milijuna KM, te ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 2,6 milijuna KM. Neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) ostvareni su u iznosu od 136,8 milijuna KM.
 
Po osnovu financiranja Proračuna Federacije BiH, na Jedinstveni račun Trezora doznačeno je 97,2 milijuna KM, što se odnosi na zaduženje od MMF­ a.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvo polugođe 2018. godine iznose 994,5 milijuna KM. Na gotovinskoj osnovi iznose 922,7 milijuna KM, što je 93 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Također, sve obaveze prenesene iz prethodne godine, od oko 133,2 milijuna KM, plaćene su još u prvom kvartalu.
 
U odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2017. godine, ukupni rashodi i izdaci bilježe rast od tri posto, ili za 31,3 milijuna KM. Porast je, najvećim dijelom, nastao na poziciji transfera drugim razinama vlasti ( izdvajanja sredstava za pomoć kantonima i općinama 17,7 milijuna KM, te za deset milijuna KM veća izdvajanja u okviru transfera za MIO).
 
Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 460,7 milijuna KM, što je 45 posto planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu i odnose se, najvećim dijelom, na redovite mjesečne transfere za socijalna davanja: za MIO 130,7 milijuna KM, za civilne žrtve rata 12,7 milijuna KM,  za vojne invalidnine 138,8 milijuna KM, za dobitnike ratnih odličja 7,7 milijuna KM i za civilne invalide 69,8 milijuna KM.
 
U okviru transfera za MIO, devet milijuna KM isplaćeno je na ime duga prema Federalnom zavodu. Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno je izdvojeno 15,8 milijuna KM. Od toga se 12,8 milijuna KM odnosi na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (10,8 milijuna KM kao redoviti transfer, 1,2 milijuna KM za pokriće gubitka iz 2013. godine, te 0,8 milijuna KM za sufinanciranje vakcina za raseljene osobe). Za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH izdvojena su tri milijuna KM.
 
Na ime transfera drugim razinama vlasti (kantoni i općine) odobren je iznos od 18 milijuna KM, od čega je utrošeno 17,7 milijuna KM.
 
INFORMACIJA O JAVNIM PRIHODIMA
 
Od siječnja do lipnja 2018. godine u Federaciji BiH su ostvareni ukupni prihodi (bez sredstva financiranja) od 4.214,8 milijuna KM, što je za osam posto ili za 295,1 milijun KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, navedeno je danas u informaciji Federalnog ministarstva financija, koju je prihvatila Vlada FBiH.
 
Ukupni proračunski prihodi iznosili su 2.468,5 milijuna KM, te su veći za osam  posto ili za 187,3 milijuna KM u odnosu na 2017. godinu. Prihodi od doprinosa izvanproračunskih fondova ostvareni su u iznosu od 1.658,8 milijuna KM i veći su za sedam posto, odnosno za 102,5 milijuna KM. Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 87,5 milijuna KM i veći su za šest posto ili za 5,3 milijuna KM.
 
Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su 1.041,8 milijuna KM i veći su za dva posto ili za približno 17,9 milijuna KM u odnosu na razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine.
 
Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući općinske i kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a sa uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 1.561 milijuna KM i veći su za osam posto ili za 109,5 milijuna KM.
 
UVOĐENJE INFORMACIONOG SISTEMA U ŠUMARSTVU
 
Federalna vlada donijela je Odluku o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju informacionog sistema u šumarstvu (ISŠ) Federacije BiH, kojim upravlja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Podaci koji se prikupljaju u ISŠ predstavljaju jedinstvenu informacionu osnovu za šume i šumarstvo Federacije BiH i svrstani su u deset osnovnih oblasti: standardi, evidencije šuma, planiranje, proizvodnja, šumske štete, ostali resursi, finansijski pregled, dodatni moduli i odnosi s javnošću.
 
Finansiranje razvoja ISŠ-a osigurava se iz namjenskih sredstava za zaštitu, unaprjeđenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj, te budžetskih i donatorskih sredstava.
 
ISŠ doprinosi uspostavljanju dobrih evropskih praksi planiranja, privređivanja, upravljanja i kontrole, te smanjivanju obima nezakonitih aktivnosti u oblasti šumarstava i lovstva. Unaprjeđivanje upravljanja i uspješnosti rada u sektoru šumarstva je od ključne važnosti za ostvarivanje prihoda i povećanje bruto društvenog proizvoda, za zapošljavanje u ruralnim oblastima, kao i pomoć u pripremanju Bosne i Hercegovine za integraciju u Evropsku uniju.
 
Riječ je o sistemu koji osigurava neophodne informacije o stanju i promjenama šumskog fonda za potrebe planiranja, praćenja stanja, kontrole i izvještavanja, kao i tačnost, kvalitet, zaštitu podataka i njihovu dostupnost pod jednakim uslovima ovlaštenim korisnicima, primjenu jedinstvenih standarda i razmjenu podataka i dokumenata.
 
Savremeni način komunikacije podrazumijeva racionalizaciju, integraciju i optimizaciju odlučivanja u sektoru šumarstva i lovstva, kao i razmjenu i sintetiziranje informacija, kako u okviru subjekata šumarstva, tako i sa svim ostalim domaćim i međunarodnim institucijama i interesnim grupama.
 
Za realizaciju danas donesene odluke je za 2018. godinu potrebno izdvojiti 200.000 KM, za 2019. godinu 100.000 KM i za 2020. godinu 150.000 KM.
 
Na posebnom namjenskom transakcijskom računu za uplatu naknada i prihoda za korištenje šuma nalazi se 1.514.081,44 KM, koja ne mogu biti korištena zbog nepostojanja zakonskog okvira za oblast šumarstva. Nakon usvajanja zakona o šumama ova posebna namjenska sredstva bi bila korištena, među ostalim, za razvoj, održavanje i kontinuirano funkcioniranje informacionog sistema šumarstva.
 
Do sada je za početnu fazu realizacije Plana za uspostavu informacionog sistema šumarstva ukupno utrošeno 61.407,18 KM, od čega je iz rezerve Budžeta Vlade FBiH za 2016. godinu utrošeno 33.051 KM s ciljem nabavke potrebne opreme i usluga. Iz sredstava GEF projekta “Održivo gospodarenje šumama i krajolikom - SFLMP”, koji se provodi putem Svjetske banke, utrošeno je 28.356,18 KM za nabavku usluga za izradu modela centralne baze podataka i programiranje infrastrukturnih modula u oblasti Standardi informacionog sistema šumarstva.
 
U 2018. godini planirana izrada modula koji se odnose na šumske kamionske puteve, šumskoprivredne osnove, evidenciju šuma i lovstvo. Planirani su i osiguranje tehničkog i sistemskog održavanja informacionog sistema, obuka zaposlenika za unos podataka i korištenje programskih rješenja, te nabavka i održavanje neophodne informatičke opreme.
 
Za realizaciju ovih aktivnosti potrebno je izdvojiti 200.000 KM, od čega je planirano da dio bude osiguran donacijama, a dio iz budžetskih sredstava, u skladu s mogućnostima.
 
ZAŠTITA IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE VRELO KRUPIĆ
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o zaštiti izvorišta Vrelo Krupić, koja utvrđuje zone i propisuje uslove i načine zaštite ovog područja. Provođenje mjera zaštite od onečišćenja vode za piće na ovom vodozaštitnom području je od javnog interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zona sanitarne zaštite izvorišta. ·
 
Sva poduzeća, društvene i političke zajednice, općinski organi uprave, građansko­ pravne osobe i građani dužni su se pridržavatI odredaba ove odluke i primjenjivati ropisane mjere zaštite izvorišta Vrelo Krupić.
 
Zone zaštite izvorišta Krupić utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kvalitetu vode i izdašnost izvorišta.
 
Zone sanitarne zaštite prostiru se na području općina Prozor - Rama i Gornji Vakuf - Uskoplje, tj. na području Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona.
 
Razlozi za donošenje Odluke sadržani su članu 66. Zakona o vodama, kojim je propisano da područje na kojem se nalazi vodocrpilište mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode i izdašnost izvorišta.
 
OTKLANJANJE PREPREKA ZA INVESTIRANJE
 
Federalna vlada se upoznala s tekstovima dokumenata “Analiza pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije u FBiH” i “Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini”.
 
Vlada smatra da ovi dokumenti predstavljaju dobar osnov za unaprjeđenje i poboljšanje važećeg pravnog okvira i procedura, u svim sektorima relevantnim za proces odobravanja izgradnje energetskih infrastrukturnih objekata i stvaranju povoljnijeg okruženja za investiranje u energetski sektor u Federaciji BiH.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada je zadužila da, u okviru svojih nadležnosti, razmotre mogućnost i opravdanost provedbe preporuka predloženih u “Analizi pravnog okvira i preporuke za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije u FBiH”.
 
IZRADITI PLAN ZA INCIDENTNA ZAGAĐENJA VODA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o incidentnom zagađenju rijeke Spreče nastalom ispuštanjem tehnoloških otpadnih voda iz taložnice Bijelo more, a sačinjenom na osnovu naloga federalne ministrice okoliša i turizma.
 
Agencije za vodna područja sliva rijeke Save i sliva Jadrana Vlada FBiH je zadužila da izrade Federalni operativni plan za incidentna zagađenja.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma će, zaključila je Vlada, uz saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pristupiti izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima i mjerama u slučaju akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu, s ciljem propisivanja nadležnosti za usvajanje Federalnog operativnog plana za incidentna zagađenja, odnosno kantonalnih planova i otklanjanja drugih utvrđenih nedostataka.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da, kroz tekuću proceduru donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, utvrdi veće novčane kazne za prekršaje koji se odnose na prekoračenja zadatih parametara graničnih vrijednosti tehnoloških otpadnih voda i za prekršaje neprovođenja postupka monitoringa otpadnih voda.
 
Federalna vlada je pozvala Vladu Tuzlanskog kantona da se uključi u rješenje problema.
 
Od Federalnog parlamenta Vlada zahtijeva ubrzanje donošenja Zakona o okolišu.
 
UJEDNAČITI VISINE TAKSI I NAKNADA ZA INSPEKCIJSKE KONTROLE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o nužnosti ujednačavanja visine taksi i naknada za inspekcijske kontrole roba pri uvozu/izvozu u BiH/FBiH.
 
Federalno ministarstvo trgovine zaduženo je da, u cilju izjednačavanja naknada koje naplaćuju tržišni inspektori u kontroli kakvoće robe pri uvozu i izvozu, razmotri tekst koji je predložila Federalna uprava za inspekcijske poslove, a odnosi se na izmjene Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, te predloži Vladi FBiH konačan tekst Odluke na usvajanje.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da razmotri predloženi tekst, urađen u cilju izjednačavanja naknada za pokrivanje troškova zdravstvene ispravnosti, i donese izmjene i dopune Naredbe o visini plaćanja naknade za pokrivanje troškova i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Federaciju BiH.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da razmotri predloženi tekst Federalne uprave za inspekcijske poslove u dijelu koji se odnosi na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi, s ciljem utvrđivanja Nacrta ovog zakona i upućivanja Vladi FBiH na usvajanje.
 
Vlada od Federalne uprave za inspekcijske poslvove traži, a kantonalnim preporučuje da, s ciljem zaštite zdravlja građana, pojačaju kontrole prometa kurbana pred predstojeći vjerski praznik.
 
Također, zatražena je veća kontrola nad odlaganjem otpada životinjskog porijekla.
 
ZAHTJEV ZA IZDVAJANJE 50.000 KM MEĐURELIGIJSKOM VIJEĆU BiH
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je zahtjev za izdvajanje sredstava tekuće rezerve u iznosu od 50.000 KM, namijenjenih Međureligijskom vijeću u BiH, na ime realizacije finansijskih obaveza proisteklih iz Protokola o saradnji između Federacije BiH i ovog vijeća.
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da zahtjev za izdvajanje ovih sredstava dostavi Federalnom ministarstvu finansija radi pripreme Prijedloga odluke.
 
SAGLASNOST ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA
NA KOJEM JE DOM PENZIONERA „NEDŽARIĆI”
 
Vlada FBiH dala je saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje da, u skladu s važećim propisima, pokrene postupak kupovine zemljišta od Općine Ilidža, koje obuhvata devastirani objekat Dom penzionera „Nedžarići”, u iznosu od 3.000.000 KM.
 
Nakon rješavanja vlasničko-pravnog statusa, Federalni zavod će pokrenuti postupak prodaje Doma penzionera „Nedžarići”, metodom javne aukcije, putem Agencije za privatizaciju Federacije BiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Dugoročnog provedbenog plana za implementaciju okvira interoperabilnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Danas je data prethodna saglasnost na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.
 
Federalna vlada je donijela dva rješenja kojima se dozvoljava korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno izvlaštenim rješenjima Grada Mostara - Odjela za finansije i nekretnine, od 9.2.201. godine, kojim su izmijenjena pravosnažna rješenja od 4.2.2009. godine. Riječ je o parcelama na kojima je, u skladu sa Elaboratom nepotpunog izvlaštenja, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Grada Mostara, u svrhu postavljanja kanalizacijskih cijevi primarne kanalizacijske mreže naselja Vrelo Radobolje - Ilići - Cim - Zahum - Podhum. Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina, Grad Mostar - Odjel za finansije i nekretnine osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno izvlaštene nekretnine. 
 
Vlada FBiH danas je dala pozitivno mišljenje tekst Prijedloga pravilnika o postupku izdavanja sigurnosnog odobrenja ili akreditacije sistema informaciono-komunikacionih tehnologija za rukovanje tajnim podacima, koji je 6.6.2018. godine uputilo Ministarstvo sigurnosti BiH.
 
Vlada je prihvatila izvještaj oprovođenju projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključeno sa 31.3.2018. godine.
 
Na današnjoj sjednici je usvojen izvještaj o radu JU Federalna novinska agencija za period od 1.1. do 31.12.2017. godine, koji je usvojio i Upravni odbor ove agencije.
 
Vlada FBiH je razmatrala informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa stanjem na 30.7.2018. godine, o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu „Kapitalni transferi javnim preduzećima  finansiranje razvojnih projekata u FBiH“.
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o potrebama uspostave radarskih mjerenja u Federaciji BiH kao nezamjenjivog izvora informacija u ranom upozoravanju na opasne meteorološke pojave. Podržala je sve aktivnosti Zavoda na izradi ovog idejnog projekta.
 
Usvojena je inicijativa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje odluke o odobravanju izdvajanja sredstava ovom ministarstvu iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da za prvu narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o odobravanju ovih sredstava, za plaćanje troškova PDV-a u iznosu od oko 27.600 KM za sistem za praćenje vozila (uključujući instaliranje i montiranje), te softver i montažu, kako bi bio uspostavljen sistem praćenja požara. Ovu opremu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je donirala Turska generalna uprava za šumarstvo.
 
Vlada FBiH je razmotrila inicijativu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH o rješavanju pitanja statusa objekta Dom odmora u Trpnju (Put od vila 2, Republika Hrvatska) od 25.5.2018. godine. Služba je zadužena da pripremi tekst inicijative za rješavanje pitanja statusa ovog objekta, koju će premijer FBiH uputiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
 
Nakon razmatranja informacije Federalne uprave za inspekcijske poslove o stanju turističkih zajednica i nadzoru nad namjenskim korištenjem sredstava po osnovu prihoda od članarine i boravišne takse od strane turističkih zajednica u Federaciji BiH, Vlada je donijela zaključak kojim traži ubrzanje procedure usvajanja Prijedloga zakona o turizmu FBiH i Prijedloga zakona o boravišnoj taksi FBiH od strane Predstavnčakog i Doma naroda Parlamenta FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH dala je Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići prethodnu saglasnost za imenovanje Almira Delića za izvršnog direktora za ekonomske poslove ovog privrednog društva. On će ovu dužnost obavljati do kraja mandata Uprave - direktora i izvršnih direktora imenovanih na period od četiri godine, počev od 15.5.2016. godine.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE