153. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 17.08.2018.
Dnevni red
17.8.2018.
 
Dnevni red 153. sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru
 
1. Usvajanje Zapisnika 121. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.7.2018. godine
2. Informacija o izvršenim korekcijama teksta dokumenata „Okvirna Energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine“, s Prijedlogom zaključka
3. Informacija o kreditu Izvozno-uvozne banke Kine uz garanciju Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje Projekta izgradnje bloka 7 - 450 MW TE Tuzla
a) Prijedlog odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Izvozno- uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
b) Nacrt odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist Izvozno- uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
c) Nacrt odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kod Izvozno-uvozne banke Kine za Projekta izgradnje bloka 7 - 450 MW TE Tuzla
4. Prednacrt zakona o posredovanju u prometu nekretnina
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 102. stav (1) tačka 5. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Zlatko Jelić, ministar za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona
6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o činovima službenika sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o usvajanju Dugoročnog provedbenog plana za implementaciju okvira interoperabilnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
a) Izvještaj o stanju napretka uspostavljanja i provođenja okvira interoperabilnosti, s Prijedlogom zaključka
b) Prijedlog rješenja o prestanku važenja Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacije za interoperabilnost Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - Izvršnog direktora za ekonomske poslove RMU „Banovići“ d.d. Banovići
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolviong fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu Privrednom društvu PROMO d.o.o. Donji Vakuf u iznosu od 500.000 KM
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu MAKAMA d.o.o. Bugojno u iznosu od 300.000 KM
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
12. Prijedlozi odluka
12.1. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju „Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine“
12.2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Nedžad Husić)
12.3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ Sarajevo (osvajanje titule ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine)
12.4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Nedžad Husić-bronzana medalja)
12.5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Nedžad Husić-osvajanje Prvenstva)
12.6. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Boskerskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (osvajanje titule Prvaka-seniori)
12.7. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Boskerskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine (osvajanje titule Prvaka-seniorke)
12.8. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatski žesnki rukometni klub „Grude“
12.9. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Klizačko rolerski klub „THE ONE“ Sarajevo
12.10. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma „Puls“
12.11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine Sarajevo
12.12. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine Sarajevo
12.13. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Stolnoteniski klub „Mostar“
12.14. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „SPIN 2012“ (seniorka Emina Hadžiahmetović)
12.15. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „SPIN 2012“ (seniorska konkurencija-žene)
12.16. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub „Sarajevo“ (senior Nedžad Fazlija)
12.17. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub „Sarajevo“
12.18. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub „Zenica“
12.19. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klub „Poskok“ Posušje
12.20. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Univerzitetski karate klub „Bosna“ Sarajevo
12.21. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženje Univerzitetski sportski judo klub „Nippon“
12.22. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Sveučilišni karate klub „Neretva“ Mostar (reprezentativac Ivan Klepić)
12.23. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Sveučilišni karate klub „Neretva“ Mostar (reprezentativka Ivana Ćavar)
12.24. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Gradski klub vodenih sportova Sarajevo
12.25. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo
13. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređejna za Projekat Attractive Danube
14. Prijedlog odluke o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Vrelo Krupić Općina Prozor-Rama
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata-Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
17. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Anketa o obrazovanju odraslih u BiH“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Razvoj i unapređenje statističkog poslovnog registra“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
19. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nepotpuno eksproprisanim nekretninama (k.č. 683/1 i 683/6)
b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nepotpuno eksproprisanim nekretninama (k.č. 683/2 i 684)
20. Prijedlog izjašnjenja po prigovoru Damira Šišića u vezi s konkursnom procedurom za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
21. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu pravilnika o postupku izdavanja sigurnosnog odobrenja ili akreditacije sistema informaciono-komunikacionih tehnologija za rukovanje tajnim podacima
22. Prijedlog odluke o odobravanju sticanja dionica Privrednog društva „POBJEDA TECHNOLOGY“ d.d. Goražde inozemnoj firmi „GRASSO HOLDINGS,INC“ u iznosu većem od 49% ukupnog dioničkog kapitala
23. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na „Elaborat o osposobljenosti Privrednog društva Pobjeda Technology d.d. Goražde za proširenje proizvodnje proizvodima i komponentama iz grupe ML3. zajedničke liste vojne opreme“, s Prijedlogom teksta saglasnosti za izdavanje dozvole za proširenje proizvodnog programa
24. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima s Tabelarnim pregledom, za period januar - juni 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o implementaciji projekata po Programu javnih investicija u Sektoru energije, zaključeno sa 31.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period 15.1.2018. - 13.7.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu J.U. Federalne novinske agencije za period od 1.1.2017.-31.12.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija o zahtjevu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za podršku i ispomoć u ljudstvu Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa stanjem na dan 30.7.2018. godine, o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu „Kapitalni transferi javnim preduzećima - finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine“, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o analizi pravnog okvira i preporukama za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o kupoprodaji zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu
33. Informacija u vezi realizacije Zaključka V. broj: 1618/2017 od 7.12.2017. godine (Informacija o stanju turističkih zajednica i prijedlog izvršenja nadzora nad namjenskim korištenjem sredstava po osnovu ostvarenih prihoda od članarine i boravišne takse od strane turističkih zajednica u Federaciji BiH), s Prijedlogom zaključka
34. Informacija o incidentnom zagađenju rijeke Spreče, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija Federalne uprave za inspekcijske poslove u vezi nužnosti ujednačavanja visine taksi i naknada za inspekcijske kontrole roba pri uvozu/izvozu u Bosnu i Hercegovinu/Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija o potrebama uspostave radarskih mjerenja u Federaciji Bosne i Hercegovine kao nezamjenjivog izvora informacija u ranom upozoravanju na opasne meteorološke pojave, s Prijedlogom zaključka
37. Zahtjev za izdvajanje sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Međureligijskom vijeću u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka
38. Inicijativa za donošenje Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s Prijedlogom zaključka
39. Informacija o potrebnim sredstvima za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
40. Informacija o potrebi za odobrenjem sredstava iz „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu J.U. Federalna novinska agencija, s Prijedlogom zaključka
41. Inicijativa o rješavanju pitanja statusa objekta Dom odmora u Trpnju, Put od vila 2, Republika Hrvatska, s Prijedlogom zaključka
42. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje za kupovinu zemljišta od Općine Ilidža, s Prijedlogom zaključka
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE