121. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.07.2018.
Saopćenje o radu

 
121. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
ZA IZGRADNJU AUTOCESTA I BRZIH CESTA 107.000.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s pozicije kapitalnih transfera javnim poduzećima i za izgradnju autocesta i brzih cesta odobrila 107.000.000 KM utvrđenih Proračunom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
 
Sredstva će biti prenošena u tranšama na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija otvoren u okviru JRT-a, prema zahjevima za provođenje ovog programa i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu.
 
Vlada Federacije BiH utvrđuje projekte koji će biti financirani putem ovog programa, a to su izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje, za što je odobreno 100.000.000 KM, a implementator je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, te izgradnja južne obilaznice Mostara, za što je odobreno 7.000.000 KM, čiji je implementator JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
 
Namjenska sredstva bit će prenošena u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata, nakon što oni Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostave zahtjev i dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.
 
Implementatori projekata obavezni su kvartalno izvještavati o njihovoj realizaciji Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.
 
Današnja Odluka omogućava provedbu zaključaka Vlade FBiH od 21.9.2017. i 10.10.2017. godine da sredstva klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena u financiranje izgradnje prioritetnih infrastrukturnih projekata autocesta, brzih i najznačajnijih magistralnih cesta.
 
DONESENI ZAKLJUČCI O RASPODJELI PRIHODA OD PUTARINA
 
Vlada Federacije BiH danas je nastavila raspravu, započetu na 152. sjednici u Mostaru, o informaciji o donošenju privremene Odluke Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o raspodjeli prihoda od putarina. Raspravu o ovome inicirao je federalni premijer Fadil Novalić.
 
Riječ je o Odluci sa 30. sjednice UO UIOBiH, održanoj 10.7.2018. godine, o kojoj su mediji izvijestili, a o čemu
Vlada FBiH, do tog momenta, nije bila upoznata, navodi se u zahtjevu federalnog premijera. Polazeći od toga, kao i značaja sredstava od putarina za ukupni razvoj FBiH, federalni premijer, na čiju je inicijativu informacija i uvrštena u dnevni red, 12.7.2018. članovima Upravnog odbora UIOBiH, koji u tom tijelu predstavljaju Federaciju BiH, uputio zahtjev da Vladi FBiH dostave kompletnu informaciju o donošenju Odluke od 10.7.2018. godine.
 
Danas je Federalna vlada zaključila da od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zatraži informacije na osnovu kojih je analitičkih pokazatelja glasano za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve i iz kojih razloga do danas nije donesena Odluka o konačnoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve.
 
Također, Vlada FBiH traži analizu uplaćenih i raspoređenih sredstava od putarina, po entitetima i Brčko Distriktu BiH, za period od 2009. godine do januara 2018. godine (za vrijeme važenja Zakona o akcizama u BiH, tj. za vrijeme važenja naplate prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve), kao i procjenu uplate i raspodjele sredstava od putarina po korisnicima na godišnjem nivou po novoj Odluci (po osnovu Zakona o akcizama u BiH, tj. za vrijeme važenja naplate prihoda od putarine u iznosu od 0,25 KM za autoputeve),
 
Od UO UIOBiH Vlada zahtijeva i informaciju o tome zašto je, pri glasanju za Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve, prekršena odredba člana 46. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, na što ih je aktom od 13.04.2018. godine upozorio direktor Uprave za indirektno oporezivanje.
 
Od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Federalna vlada traži dostavljanje informacija o dnevnom redu zakazanih sjednica, kako bi Vlada Federacije BiH zauzela stav o svim tačkama s ciljem zastupanja interesa i politika Federacije BiH.
 
U skladu s članovima 34. i 36. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i članom 35. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Vlada Federacije BiH traži od UO UIOBiH da angažuju vanjsko profesionalno i nezavisno tijelo radi revizije prikupljanja i raspodjele prihoda koju vrši Uprava. Ovaj postupak treba provesti uz punu saradnju javnih revizorskih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske, imajući u vidu implikacije vezano za raspodjelu indirektnih poreza.
 
U skladu s članom 6. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Vlada FBiH od direktora Uprave za indirektno oporezivanje traži da joj dostavi analitičke pokazatelje i kriterije na osnovu kojih je predložio Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje da 10.07.2018. godine donese Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve, te da u skladu sa članom 29. stav 2. Zakona, Vladi FBiH, kao ovlaštenom organu korisnika, dostavlja izvještaje iz čl. 21., 24., 25., 26., 27. i 28. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda.
 
Vlada FBiH danas je formirala Koordinacioni tim za praćenje uplata na Jedinstveni račun i raspodjele prihoda od svih indirektnih poreza. Zadatak ovog tima je da, jednom mjesečno, Vladi FBiH dostavi informaciju o uplaćenim i raspoređenim prihodima, te o ostvarenoj krajnjoj potrošnji na osnovu kojih se vrši utvrđivanje koeficijenata za raspodjelu indirektnih poreza. Koordinacioni tim čine predstavnici ureda premijera i zamjenika premijera FBiH i federalnog ministra finansija.
 
Vlada Federacije BiH je ovlastila premijera FBiH da pred Sudom Bosne i Hercegovine odmah, a najkasnije za osam dana, podnese zahtjev za određivanje privremene mjere za zabranu primjene Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve i njeno stavljanje van snage.
 
Federalna vlada od UO UIOBiH traži da hitno, u skladu s članom 9. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i članom 21. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, pristupi donošenju metodologije po kojoj će biti raspodjeljivani prihodi od putarine za autoputeve i druge puteve.
 
U skladu sa odredbama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, Vlada FBiH je zadužila Nadzorni odbor i Upravu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da joj odmah, a najkasnije u roku od tri dana, dostave posebne informacije iz svojih nadležnosti, a vezano za likvidnost, te koje su postupke i mjere finansijskog nadzora poduzeli Nadzorni odbor i Uprava.
 
KUPOVINA ZGRADE ZA TRAJNI SMJEŠTAJ VLADE FBiH U SARAJEVU
 
Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije BiH u Sarajevu.
 
Prema utvrđenom tekstu i kriterijima javnog poziva za kupovinu zgrade kojom će biti osiguran trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu, nakon provedenog postupka, kao najpovoljniji ponuđač odabran je Energoinvest d.d. Sarajevo. Ovaj ponuđač je dostavio ponudu za kupovinu poslovnog prostora u objektu B zgrade Energoinvesta, u ulici Hamdije Čemerlića 2 u Sarajevu. Ukupna površina ovog poslovnog prostora, koja je predmet prodaje, iznosi 24.599,65 m˛ i sastoji se od 21 etažne jedinice, a cijena je 54.000.000 KM.
 
Ponuda Energoinvesta, jedina je pristigla na javni poziv i ocijenjena je kao formalno-pravno valjana i uz nju su dostavljeni svi propisom traženi dokumenti.
 
U skladu sa ovom odlukom, Vlada je zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH da, za sljedeću sjednicu, pripremi Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji zgrade za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je Jadranka Puljića ovlastila za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.
 
 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE