121. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.07.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 152. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.7.2018. godine i Zapisnika 120. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.7.2018. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa investiranja dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta u iznosu od 107.000.000 KM“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
3. Informacija u vezi s donošenjem Odluke od strane Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH o raspodjeli prihoda od putarina, s Prijedlogom zaključka
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
5. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 865/2018 od 5.7.2018. godine i o postupanju u svim slučajevima nabavki nekretnina za potrebe smještaja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalnih organa uprave od 2007. godine do danas
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE