120. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.07.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu o Prijedlogu zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojeg je podnio Jasenko Tufekčić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE