151. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.07.2018.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Zapisnika 150. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.7.2018. godine
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu
 3. Prednacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata
 4. Nacrt zakona o Gradu Gračanica
 5. Nacrt zakona o Gradu Visoko
 6. Nacrt zakona o Gradu Ljubuški
 7. Nacrt zakona o Gradu Gradačac
 8. Nacrt zakona o Gradu Čapljina
 9. Nacrt zakona o Gradu Srebrenik
 10. Nacrt zakona o Gradu Živinice
 11. Nacrt Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica
 12. Informacija o grantu Evropske banke za obnavu i razvoj (Investicioni grant iz regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP)) za Projekat „Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica“, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (Investicijski grant iz regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni balkan (REEP)) za Projekat „Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica“
 13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
  • Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
  • Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
  • Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
  • Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
  • Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
  • Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
 15. Prijedlozi akata:
  1. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
  3. Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
 16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo
 18. Prijedlozi akata
  1. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za Nadzorni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  4. Tekst javnog oglasa za izbor Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“
 20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“
 21. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu
 22. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju poddionice autoceste Tunel Kvanj - Buna na Koridoru Vc
 23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Inđiji, Republika Srbija iz pasivnog podbilansa Privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. - u stečaju Zavidovići
 24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Novom Sadu, Republika Srbija iz pasivne podbilanse Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zavisno društvo rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla
 25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina iz pasivnog podbilansa Privrednog društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u Biogradu na Moru, Republika Hrvatska
 26. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS), krajnjim korisnicima
 27. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019.-2021. godine, s Prijedlogom zaključka
 28. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period 1.1. do 30.6.2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 29. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Podrške zapošljavanju“ (ESP) za period 1.4.-30.6.2018. godine, s Prijedlogom zakljčka
 30. Devetnaesti tromjesečni izvještaj o provođenju Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 31. Informacija o realizaciji projekata za II Kvartal 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 32. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2018. godine, s Prijedlogom zaključka
 33. Informacija s Prijedlogom odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu
 34. Rezultati analiza tla s plavljenih područja u Općini Gračanica nakon akcidenta „Bijelo more“, s Prijedlogom zaključka
 35. Informacija o potpisivanju kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija, s Prijedlogom zaključka
  a)  Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacije  
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE