119. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 10.07.2018.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koje su podnijeli: 
a) Mahir Mešalić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (8 amandmana) 
b) Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (6 amandmana) 
c) Mensud Borović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (13 amandmana) 
d) Zukan Helez, poslanik u Predstavničkom domu parlamenta FBiH (6 amandmana) 
e) Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1 amandmana) 
f) Jasmin Kadić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (4 amandmana) 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE