118. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

, 09.07.2018.
Dnevni red
1. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE