50. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 31.03.2008.
Dnevni red

Dnevni red:

1.Verifikacija Zapisnika 49. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2.Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Una“;
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
4.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica – zaštita kulturnog i graditeljskog naslijeđa utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja;
5.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjela sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta;
6.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
7.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
8.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
9.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer Fondacije za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
10.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima i mjerilima raspodjele sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti za zdravstvene ustanove Federacije BiH“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
11.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za nabavku vakcina – cjepiva“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
12.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Transfera za temeljna udruženja/udruge, Transfera za obilježavanje značajnih datuma i Transfera za liječenje branilačke populacije, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
13.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
14.Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Udruženja „Centar evropskog puta u BiH“;
15.Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
16.Prijedlog izjašnjenja o implementaciji Projekta ELMO i SEPS;
17.Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica u 2008. godini;
18.Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje;
19.Prijedlog odluke o odobravanju korištenja kreditnih sredstava Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine za rješavanje problema nelikvidnosti bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine;
20.Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi u ul. Branilaca Sarajeva 15. Javnom preduzeću „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo;
21.Prijedlog odluke o transformaciji Fondacije za održivi razvoj;
22.Plan privatizacije i Program rada Agencije za privatizaciju u Federacije Bosne i Hercegovine;
23. a) Izvještaj o provedbi procesa privatizacije i radu Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
b) Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01. – 31.12.2007. godine;
24.Izvještaj o radu i aktivnostima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
25.Informacija o mjerama u pogledu ublažavanja negativnih efekata poreza na dodanu vrijednost u sektoru zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine;
26.Informacija o Programu razvoja srednjeg stručnog obrazovanja sa stanovišta razvoja obrtništva;
27.Prijedlog za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mješovite komitete/komisije;
28.Prijedlog članova u Radnu grupu za carine i pravila porijekla robe i Radnu grupu za tehničke barijere trgovini i necarinske barijere;
29.Prijedlog kandidata za imenovanje članova Policijskog odbora sa Prijedlogom rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine;
30.Prijedlog rješenja o imenovanju člana Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine;
31.Prijedlog rješenja o imenovanju članova međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine;
32.Prijedlog za pokretanje postupka za imenovanje direktora, zamjenika direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje;
33.Provođenje postupka za imenovanje članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanaje;
34.Nacrt zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine;
35.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za zdravstvene ustanove od značaja za Federaciju“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
36.Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost za realizaciju tri pilot Projekta provjere minimalnih tehničkih uvjeta u oblastima trgovine, ugostiteljstva i obrta, a u svrhu pojednostavljivanja i ubrzavanja procedura za dobijanje neophodnih rješenja i brže otpočinjanje obavljanja privredne djelatnosti u općinama Vareš, Posušje i Zenica u trajanju od tri mjeseca;
37.Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju objekata naplate cestarine na autocesti Zenica-Sarajevo, dionice: Dobrinje-Visoko, Visoko-Podlugovi i Podlugovi-Jošanica;
38.Informacija o izradi digitalnog 3D snimka Starog mosta u Mostaru sa Prijedlogom zaključaka;
39.Informacija o izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE