148. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.06.2018.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 147. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.6.2018. godine, Zapisnika 114. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.6.2018. godine, Zapisnika 115. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.6.2018. godine i Zapisnika 116. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.6.2018. godine  
2. Nacrt zakona o dopuni Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koji je predložio Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH, kojeg je u parlamentarnu proceduru uputila Zana Marjanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja člana 177 stav (1) tačka 3. i člana 178 stav (3) Zakona o vodama, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Fuad Čibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, koju je podnio Mirsad Topčagić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
7. Prijedlog zaključka o prihvatanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu (konsolidovani); Izmjena i dopuna Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I) i Odluke o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018.godinu 
a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu (konsolidovani); Izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018.godinu) 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša 
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina 
11. Prijedlog odluke o prijenosu okončanih projekata tokom 2017. i 2018. godine na implementatore uz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH 
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija 
13. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Ciljuge“ Općini Živinice 
14. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 8, Udruženju Bokserski klub „Zlatni Ljiljani“ 
15. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o odobravanju nabavke 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o odobravanju nabavke 2 (dva) službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
16. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine 
17. Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2019.-2021. godina, s Prijedlogom zaključka 
a) Nacrt programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021. godina i Nacrt programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2019.-2021. godina, s Prijedlogom zaključka 
18. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar 
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar 
19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2018-31.3.2018. godine, s Prijedlogom zaključka  
20. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina“ u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka 
21. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini i planovima gospodarenja šumama za 2018. godinu, s Prijedlogom zaključka  
22. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka 
23. Informacija o stanju prehrambene industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini s pregledom uvoza i izvoza za pojedine prehrambene proizvode ili grupe proizvoda u/iz Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
24. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-maj 2018. godine, s Prijedlogom zaključka 
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu kulture i sporta/ Federalnom ministarstvu kulture i športa za popunu radnog mjesta 
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za prijem u radni odnos jednog samostalnog stručnog saradnika za trezorsko poslovanje i jednog referenta za administrativne poslove iz oblasti zdravstva 
27. Zahtjev za davanje saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje Ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka 
28. Zahtjev Federalnog pravobranilaštva o produženju mandata Zijadi Kučuković, zamjenici federalnog pravobranitelja, s Prijedlogom zaključka 
29. Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine 
30. Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE